Vanor och viktigt = Moral och värdegrund

Det är bättre att tala om vad som är viktigt och vilka vanor vi har än värdegrund och moral. Det viktiga och värdefulla i livet bor i våra tankar men kommer till uttryck i våra handlingar. Jag tänker att det heligaste ordet vi har är rutin, dvs. det som är så viktigt och värdefullt i livet att vi väljer att göra det om och om igen på samma sätt. Det finns det som är viktigt för mig som person och det finns det som är viktigt för min familj och den kultur jag tillhör. Till detta kommer det faktum att vi har sådant som är viktigt för oss gemensamt som boende och verkande i Sverige. Allt det viktiga hos mig, familjen och samhället uttrycks i de vanor som fyller min dag och mitt liv. Värdegrund och moral blir så lätt något teoretiskt man ska förhålla sig till när man formulerar en organisationskultur eller de värden som skall forma och styra vårt samhälle.

Inte minst i ett samhälle som det svenska, vilket både består av medborgare som är oerhört medvetna om sin kulturella bakgrund, dvs. vad som är viktiga vanor för dem och deras familj samt många som har svårt att definiera sina grundläggande värden i livet och hur vanorna styr kulturens uttryck. Det finns många modeller som försöker uttrycka hur värden och kultur skapar ett samhälle och de är alla kompletterande för att finna sanningen. Jag skulle vilja bidra med en enkel bild som tar sin utgångspunkt i det som är viktigt och hur vanorna ser ut för att bygga ett respektfullt samhälle där både det gemensamma och det unika kan rymmas och respekteras.

Tankemodellen bygger på tankar och formuleringar inom tre livsområden:

Detta är det viktigaste för mig varje dag.
o Vad gör du?
• Detta är det viktigaste för min familj
o Vad gör ni?
• Detta är det viktigaste i det svenska samhället.
o Vad gör man/vi?

Reflektionerna inom dessa tre områden ger svaret på vad som är det mest värdefulla i mitt liv i familjens/kulturens liv samt i det svenska samhället. Självklart är detta inte en heltäckande karta över det mångkulturella Sveriges värdegrund men det är en viktig utgångspunkt för de personer som reflekterar. Det är dessutom en god grund för att föra samtal om hur man skall leva tillsammans på en arbetsplats tex.

Grafiskt skulle man kunna dela upp ovanstående påståenden och frågor på följande sätt:

Kulturbild 1
Alla inser att det liv som dessa cirklar gestaltar lever inte var för sig, utan är invävda i varandra på samma sätt som att det inte går att skilja mitt liv från familjens och samhället. När man sätter samman cirklarna uppstår den intressanta grafiska modellen där det finns tre olika beröringspunkter man inte kan ignorera. Det handlar om den yta som inkluderar det viktiga i mitt och familjens liv med samhällets liv. I denna yta återfinns det man skulle kunna kalla för det mångkulturella samhällets oundvikliga värdegrund. Det handlar om att både min kultur och dess värden måste rymmas samtidigt som det samhälle jag är en del av måste få plats i mitt liv.

Om man istället fokuserar på vanorna i livet kan man tydlig se att det finns ett område där mina och min familjs kulturella vanor får finnas oberoende av andra kulturers vanor. Samtidigt finns ett livsfält där vi tillsammans måste skapa vanor som fungerar gemensamt i det svenska samhället.

kulturbild 2

Med denna tankemodell behöver inte andra kulturers uttryck hota den egna kulturella bakgrunden och dess vanor. Samtidigt blir det tydligt att man  inte kan bo och leva i Sverige och vara en del av samhället utan att inkludera det i sitt eget liv.

Anders Ljungström
Senaste inläggen av Anders Ljungström (se alla)