Varför enfald när vi kan ha mångfald?

När jag tittar på bostadsannonser och ser hur det ser ut hemma hos människor blir jag nedslagen.

Var finns människors personliga prägel? Är det fult att ha egen smak och inreda efter sina egna idéer och behov?

Nästan alla hem är stylade på ett och samma vis. Sen har vi de som inte är stylade, men tyvärr inte tyder på någon större idérikedom. De ser bara ut att vara stöpta i en annan form.

Jag tolkar detta som att vi har dåligt självförtroende och inte vågar lita på vår egen smak. Istället för att ta reda på hur vi vill ha det så överlåter vi till experter att bestämma detta. Vi låter t.o.m. experter styla oss människor och tala om för oss vilka färger vi klär i.

Vi går på detta sätt miste om att lära känna oss själva. Vi kanske till och med ökar känslan av att inte höra hemma och att det är något fel på oss, men vi förstår inte varför.

Detta handlar inte bara om boendet, utan om alla områden i livet. Vi vågar t.ex. inte sjunga om vi inte fått expertutlåtande (betyg, jury etc) på att vi sjunger bra eller bäst. Hur ofta möter du någon på stan som går och gnolar eller småsjunger? Här passar mitt favoritcitat in: ”Skogen skulle vara mycket tyst, om inga andra fåglar sjöng än de som sjunger bäst.”

När vi inte känner oss själva och den skattkammare vi har inom oss, framstår vi som mer enfaldiga än vi behöver vara. Vilken mångfald vi skulle få om varje människa lärde känna sig själv och sina förmågor bättre och vågade lita på sig själv. Detta får inte förväxlas med ego-centrering och själviskhet, som snarare är ett uttryck för dåligt självförtroende.

Om man på arbetsplatser satsade på denna form av personlig utveckling skulle man kunna få en arbetsmiljö som känns mer trygg, öppen och tillåtande. Detta ger i sin tur positiva effekter som större arbetsglädje, mindre stress, ökat självförtroende och därmed ökad kapacitet. Med en större acceptans för varandras egenheter minskar grogrunden för mobbing.

Ingrid Astbo

Skapa nu

1 svara

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Maria Kullberg, Ett gott arbetsliv. Ett gott arbetsliv said: Bloggat:: Varför enfald när vi kan ha mångfald? http://gottarbetsliv.se/2011/02/15/varfor-enfald-nar-vi-kan-ha-mangfald/ […]

Kommentering är stängd.