”Växtvärk” eller synergi? – Konsten att växa optimalt

Att låta organisationen växa över tid är ofta en av grundstenar i bolagsstrategin. Men hur skalar du upp en organisation utan att tappa styrfart? Inte alltid helt lätt att hitta rätt tillväxt grad och i vissa fall ökar efterfrågan snabbt och forcera fram en snabb expansion. Att snabbt anställa fler medarbetare och öka produktionskapaciteten behöver inte automatiskt betyda att produktionen ökar.

Min erfarenhet är att du lyckas bättre och får snabbare igång de nya nyanställda genom att jobba med internt mentorskap. Det innebär att de erfarna medarbetarna avsätter en del av sin arbetstid den första tiden att informera och visa de nyanställda de nya arbetsuppgifterna. För att så snabbt som möjligt dela ut arbetsuppgifter på lagom nivå att utföra själv. Vart efter medarbetaren blir allt mer van vid de nya arbetsuppgifterna, så växer svårighetsgraden/komplexiteten på uppgifterna som delas ut. För att till slut ha en självständig medarbetare som bara undantagsvis behöver stämma av med sin mentor.

Detta innebär givetvis en hel del mer arbete i början för mentorerna om de inte kan få avlastning av sina lika erfarna medarbetare. Men fördelen är att den nya medarbetaren snabbare får upp produktiviteten och med bättre kvalité än om de bara får en kort introduktion och därefter förväntas utföra alla arbetsuppgifter med en gång. Hur lång inlärningstiden är beror givetvis på hur komplexa arbetsuppgifterna är och hur snabbt medarbetaren kan ta till sig de nya uppgifterna. Men med en individuell inlärningsprocess är chansen betydligt större att slippa göra om uppgifter som blivit fel och med få rätt kvalité.

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)