”Växtvärk” eller smidig tillväxt? – Konsten att växa optimalt

Hur skalar du snabbt upp en organisation och förbereder den på fortsatt expansion? I förra blogginlägget skrev jag om internt mentorskap dvs. att låta en erfaren medarbetare lära upp den nyanställde. Idag funderar jag kring arbetsrutiner och vad som händer när en organisation går från några enstaka medarbetare till det dubbla eller mer.

I en liten organisation är det oftast en enskild person, som utför vissa arbetsuppgifter. Med ev. en ”reserv” person som stöttar vid ledighet och sjukdom. Redan när det anställs en ny medarbetare i samma roll, är det mycket värt att göra en arbetsbeskrivning för rollen. Skriv den gärna tillsammans med den nya medarbetaren, så får ni naturligt svar på de frågor och funderingar som en nyanställd kan ha.  Arbetsbeskrivningen kan sedan användas som en checklista för den nyanställde och framtida nyanställda. Samtidigt som den avlastar den erfarna medarbetaren.

Växer organisationen snabbt med många nya medarbetare under en kort period, är det värt att titta över det nuvarande arbetssättet. Ställ er frågorna: Om vi skulle gå från en medarbetare till fem eller tio på samma arbetsroll. Hur skulle våra nuvarande rutiner fungera? Behöver vi något ny hanteringsprocess eller datasystem, som hjälper oss hålla reda på det som händer i organisationen? T ex dokument-, affärs- eller ärendesystem.

När ni hittat ett bra sätt att skala upp ert nuvarande arbetssätt, försök att införa det så snabbt som möjligt. För att smidigt skala upp organisationen. Var även medveten om att vid snabb tillväxt kan även förutsättningarna ändras snabbt. Ta därför för vana att kontinuerligt samla medarbetarna med samma arbetsroll för att stämma av hur det funkar och ev. uppdatera rutinerna och arbetsbeskrivningen.

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)