Vems ansvar är din kompetensutveckling?

Jag läser att fackföreningen Unionen höll ett seminarie om kompetensutveckling under Almedalsveckan. De menar att kraven på anpassningsförmåga har ökat på arbetsmarknaden och att brister i kompetens kan komma att innebära stora problem för såväl företag som för samhället i framtiden. Summa summarum: Unionens medlemar får för lite kompetensutveckling och arbetsgivarna och staten bör hjälpas åt att finansiera ett livslångt lärande.

Det är svårt att vara negativ till ”livslångt lärande” men jag känner ändå att det är typiskt på något sätt. Typiskt på så vis att det i vanlig ordning lyfter ansvaret för kompetensutvecklandet från den det berör mest – individen. Upp mot 80 % av lärandet vi försöker åstadkomma inom företag och organisationer sker genom träning på jobbet. Som att gå bredvid eller att få förtroendet att pröva sig fram. Inte genom att åka till Stockholm och fika sig igenom en tredagarskurs i hotell Scandics lokaler och sedan komma hem och jobba på som vanligt.

Glöm utbildningen din budgetmedvetne chef inte ville ge dig – ta eget ansvar! Analysera vart din bransch är på väg, vilka kunskaper kommer bli viktiga att ha, hur kan du bredda dig? Anmäl dig frivilligt när projekt eller arbetsuppgifter som kan understödja detta dyker upp. Fråga dig regelbundet: hur utvecklar detta mig, vad behöver jag fokusera på? Om ditt jobb hade annonserats ut idag, hade du då fått det om du sökt, hur är din anställningsbarhet? För glöm inte, visst är det ett problem för arbetsgivaren om du inte har rätt kompetens men störst problem är det i slutändan för dig.

Ett sista cyniskt råd: förlita dig inte på LAS. Arbetsgivare ger tyvärr inte mycket för lojalitet – nästa lågkonjunktur kan det vara du som får lämna. Håll dig uppdaterad om din arbetsmarknad. Sluta aldrig att se dig om. Sluta aldrig att utvecklas.

Jacob Nilsson
Senaste inläggen av Jacob Nilsson (se alla)
4 Kommentarer
 1. viveka eriksson
  viveka eriksson says:

  Håller helt med artikelförfattaren. Tråkigt bara att egna initiativ ofta ses som problem i organisationen och inte belönas med löneförhöjning eller nya arbetsuppgifter, som utbildningar initierade av arbetsgivaren.

  • Jacob Nilsson
   Jacob Nilsson says:

   Tack för ditt svar, Viveka. Visst är det tråkigt när egna initiativ inte ses som något positivt. Tyvärr säger det kanske mer om chefer och organisationers rädsla än något annat. Min tanke är att organisationer mår som bäst om alla känner att de ”får serve:a”.

 2. Lena Georgsson Wirkkala
  Lena Georgsson Wirkkala says:

  Du har helt rätt i att individen har ett eget ansvar för att hålla sin kunskap uppdaterad. Men frågan om kompetensutveckling har många bottnar. Det vi diskuterade vid vårt seminarium i Almedalen handlade om att även utebliven kompetensutveckling kostar, för individen, för företaget och för Sveriges konkurrenskraft. De är så lätt att se på utbildning som enbart en kostnad när det i själva verket handlar om en långsiktig investering för företaget och individen.

  Företagens villkor har ändrats. Kundernas krav på skräddarsydda produkter med kort leveranstid har ökat. För de anställda yttrar det sig genom en ökad tidspress och ett behov av att snabbt anpassa sig till kundernas krav. Det blir därför allt viktigare att kontinuerligt bygga på med ny kunskap, både ur företagets och medarbetarens perspektiv. Tillgången till kompetens är företagens, och därmed tillväxtens, stora utmaning. Samtidigt ser vi att många av våra medlemmar inte får den utbildning internt som de behöver för att klara sitt arbete. Vi menar att även staten bär ett ansvar för att det kontinuerliga lärandet ska öka. Precis som pensionssparande är subventionerat behöver utbildning subventioneras för att långsiktigt stärka landets konkurrenskraft och minska risken för arbetslöshet.

  Men, vi glömmer inte att även vi som jobbar behöver ta vårt ansvar. Det är precis som du säger; LAS kan man inte förlita sig på. Rätt kompetens är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Unionen bedriver ett löpande arbete internt som handlar om att stödja medlemmarna att ta ett eget ansvar. Den bästa kompetensutvecklingen på arbetsplatsen är den där arbetsgivare och individ tillsammans lägger fast en plan och genomför den. Då finns också chansen att lärande leder till nya arbetsuppgifter och ett ökat ansvarstagande.

  • Jacob Nilsson
   Jacob Nilsson says:

   Hej Lena & tack för ditt förtydligande!
   Kompetensfrågan går givetvis att diskutera ur en rad olika aspekter men lyckas företag och fackliga parter hitta en gemensam väg framåt är mycket vunnet. Bara det inte blir på bekostnad av individens eget ansvar och inneboende initiativförmåga.

Kommentering är stängd.