Vill du delta i en pilotstudie om cybermobbning?

Under Arbetslivets Dag presenterades ett alldeles nytt forskningsprojekt om cybermobbning i arbetslivet. Just nu genomförs en pilotstudie för att få en bättre förståelse för hur cybermobbning i arbetslivet kan uttryckas.

Vill du hjälpa forskargruppen i deras arbetet är du varmt välkommen att delta i pilotstudien genom att besvara deras enkät: http://asp.artologik.net/mah/qr/surveys/cybermobbning.htm. Sprid gärna enkäten vidare i ditt nätverk!

Vill du veta mer om projektet kan du gå in på deras Facebooksida:  http://www.facebook.com/cybermobbningiarbetslivet. Om du gillar sidan får du löpande information om projektet.

Projektet bedrivs av Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö högskola. I forskargruppen ingår:

Rebecka Forssell, doktorand

Sandra Jönsson, forskare

Tuija Muhonen, professor

 

De är mycket tacksamma för all hjälp!

Lisbeth Rydén
Följ mig på: