Drivkrafter som nyckel till framgång

  • Att få ett bättre samarbete i gruppen
  • Att öka förståelsen för arbetsplatsens prioriteringar
  • Att minska stressnivån

Detta brukar ofta vara saker som står på önskelistan ”Att förbättra” när en arbetsgrupp sätter sig ner för att planera och organisera sitt arbete. Och det är viktiga saker att ständigt arbeta med. Så var börjar man?

Jag brukar tycka att en bra start är att fundera över vad det är i mitt arbete som jag verkligen gillar. Vad drivs jag av och varför blir jag motiverad av detta? Det kan vara arbetsuppgifter, samarbete med vissa kollegor, ledarskapet i ett visst projekt, eget ansvar…. You name it! Att låta var och en i arbetsgruppen reflektera över sina egna drivkrafter och att sedan ha en diskussion i gruppen ökar förståelsen för de övrigas situation. Om jag vet och förstår vad du gillar att göra, och varför, så ger det oss bättre förutsättningar att jobba tillsammans.

Och om det finns en klok chef och ledare i gruppen så försöker hon eller han tillvarata kunskapen om medarbetarnas drivkrafter och använder denna vid fördelning av nya arbetsuppgifter och projekt. På så sätt kan varje medarbetare ges möjlighet att använda sina drivkrafter i arbetet, och därmed att göra rätt saker. För det man tycker om göra man oftast bra, eller hur?

Den kloka gruppen kan genom att diskutera sina drivkrafter och skapa ett bättre arbetsklimat och minska stressen på arbetsplatsen, bli bättre på att samarbeta och få alla att göra det som brinner för och drivs av. Så kan en diskussion om drivkrafter bli en nyckel till framgång!

Camilla Ländin
Senaste inläggen av Camilla Ländin (se alla)