Deltidsarbete – svårt att hantera

Sedan några veckor har jag uppdrag som verksamhetsansvarig på en ideell förening. Från början skulle uppdraget utföras på 50%. Men eftersom jag inte kunde utföra jobbet på så lite tid, utökades uppdraget till 75%.

Efter dessa veckor inser jag själv hur svårt det är att hantera en deltidstjänst. För det första arbetar jag hela tiden mer än den tid jag har till mitt förfogande. Alldeles oavsett 50% eller 75%, blir det mer.
Under mitt yrkesliv har jag hört många deltidsanställda klaga över hur svårt det är med deltidstjänst och att den som arbetar deltid ofta utför en heltidstjänst i alla fall. Frågan är om det är kravet från arbetsgivaren eller det egna kravet som gör att det blir så?

Själv har jag prövat flera olika varianter för att försöka hålla tiden. Jag har jobbat 2,5 dagar, jag har prövat att jobba flera halvdagar i stället när jag hade 50%. Men vid det förstnämnda alternativet satt jag hemma istället de resterande 2,5 dagarna och jobbade. När jag gjorde halvdagar, kom jag aldrig iväg i tid.
På 75%, har jag försökt förlägga tiden till 3 fulla dagar och en dag med 6 timmar. Sen har jag prövat att sprida ut det mer. Lik förbaskat arbetar jag längre tid de dagar jag är här och sitter hemma och jobbar övrig tid. Och inte nog med det. Det är oerhört svårt att avhålla sig från att ha krav på sig själv att utföra fulltidsprestation oavsett deltidens omfattning.

Jag funderar mycket på vad det handlar om. En slutsats är att vi är funtade på så sätt att vi absolut inte vill göra ett halvbra jobb, det finns inte som alternativ. Vi vill alla helt enkelt göra ett helbra jobb. En annan slutsats är att  vår utgångspunkt är vad vi tror att andra ställer för krav på oss som individer. Och den tredje är att vi ställer oproportionerligt höga krav på oss själva. Samtidigt måste jag säga att det ju är roligt att arbeta. Det kan för all del vara ytterligare en aspekt på det hela.
Den sista slutsatsen är att deltid är långt ifrån enkelt att hantera.

Förstås handlar det hela naturligtvis också om disciplin, att man fokuserar tillräckligt för att kunna hantera arbetet och deltiden på bästa sätt utan att arbeta över den tid man har fått sig tilldelad. Det kanske trots allt är den svåraste uppgiften att hantera.

Vad är era upplevelser av deltidsarbete? Hur har ni löst det?

 

Cecilia Sahlström
Senaste inläggen av Cecilia Sahlström (se alla)
2 Kommentarer
 1. Camilla
  Camilla says:

  Jag kan helt relatera till det du skriver och jag hanterar det genom att min arbetsgivare, styrelsen i min förening, vill att jag arbetar mycket under terminerna. Detta gör att jag kan ”kompa” mycket vid ledigheter och på så sätt få ner tiden genom att vara ledig utan att ansöka om ledighet. Jag har helt enkelt en oreglerad arbetstid så antalet timmar per dag spelar ingen roll. Det är utslaget på ett år som jag ska arbeta ett visst antal timmar. Detta upplägg passar både mig, min familj och min arbetsgivare bra då jag kan vara ledig när mina barn är lediga från skolan. Liksom du kan jag också förlägga arbetstiden till hemmet, kontoret , på resande fot eller liknande. Jag är noga med att föra protokoll över antalet arbetade timmar och justerar ev. övertid med lov och högtider.

  • Lisbeth Rydén
   Lisbeth Rydén says:

   hej Camilla! Det funkar absolut ibland. Speciellt om det är ledigheten man vill åt för att göra saker hemma, måla eller något annat som det inte spelar någon roll när jag gör.

   Det jag känner igen i Cecilias resonemang är svårigheten att få ihop en halvtid/deltid med en annan verksamhet – i mitt fall som företagare, men det kan gälla andra anställningar. Då är det en klen tröst att jag kan vara långledig under sommaren, julen och påsken. Mina kunder är inte intresserade av mina tjänster då eftersom de också är lediga.

   Deltid är ju exempelvis lysande om man vill starta ett företag samtidigt. Då har man en basförsörjning och tid att bygga upp något annat (eller plugga eller något annat som är bestämt av mer ordnade ramar). Det blir däremot väldigt svårt om man ständigt är heltids sysselsatt av deltidsuppdraget. Då kommer man inte att bli mer än deltids försörjd. Och möjligtvis deltids ledig i perioder. Då äter ju deltidsuppdraget upp både min nutida möjlighet till försörjning och min framtida – både i bemärkelsen att bygga upp ett företag och i form av pension.

Kommentering är stängd.