Din vision som ledare

När jag utbildar i ledarskap för ideella organisationer är den personliga ledarskapsvisionen alltid central. Vem vill du vara som ledare?

För mig har ledarskap alltid en riktning. Det handlar om att vara på väg någonstans. Att styra tillsammans med andra mot ett gemensamt mål. Då behöver du en karta att styra efter.

Om du är ledare i en organisation så har den organisationen naturligtvis en vision och förhoppningsvis också mål som ska uppnås på kort och lång sikt. Det är en del av kartan. Om det är en styrelse du leder så styrs arbetet av föreningens stadgar. Det är också en del av kartan.

Om du tar ditt ledarskap på allvar så behöver du en personlig vision också. Hur ska det märkas att det är just du som är ledare under den här perioden? Vad vill du förändra, vad ska vara annorlunda om ett år? Du är en unik person. Tack vare att det är just du som är ledare så har organisationen fått tillgång till just den kombination av erfarenheter, kunskap, värderingar, tankar och åsikter som är du. Hur vill du använda det för organisationens bästa?

Jag möter ofta ledare som helst vill slippa prata om sin egen vision. De säger att det känns som att de bestämmer över andra om de pekar ut en riktning, att det är odemokratiskt och att det känns som att ta makten på bekostnad av andra.

Inom den ideella sektorn finns på sina håll en syn på ledarskap som någonting fult. Ord som makt, auktoritet, ibland också ledarskap upplevs som negativa begrepp. Den här bilden av ledarskap är någonting som vi som är ledare behöver förhålla oss till.

Hur väljer du att se på ledarskap i allmänhet – och på ditt eget ledarskap?

Att vara ledare innebär att ha makt. Det för med sig ett särskilt ansvar. Du behöver bestämma dig för vad du ska använda den makten till. Hur kan du vara ledare på ett demokratiskt sätt, på ett sätt som går i linje med dina egna grundläggande värderingar?

Kliv in i din roll som ledare, gör den till din egen. Då ger du organisationen möjlighet att bemöta ditt ledarskap och även ifrågasätta det när det behövs. En otydlig ledare är en ledare som inte går att ställa till svars. Hur demokratiskt är det?

Vad innehåller din ledarskapsvision? Vad är det du vill skapa omkring dig?

Lisa Moraeus
Senaste inläggen av Lisa Moraeus (se alla)