Om gamla och unga, del 2

Lisa Moraeus bloggade för ett par veckor sedan om ledarskap i idéburna organisationer, se inlägget här. Hon hade fått frågan om det inte var väldigt jobbigt att ständigt vara engagerad i olika ”rädda-världen-organisationer”. Detta fick mig att tänka på diskussionen som ofta kommer upp när jag träffar föreningar med svikande medlemssiffor och problem att få medlemmarna att vilja ta förtroendeuppdrag. Jag vågar säga att varje gång kommer kommentaren ”Unga idag vill inte engagera sig i föreningar. De har inte samma engagemang som vi 40-talister” (eller annat lämpligt decennium…)
INGET provocerar mig mer! (Jo, OK, det finns värre saker, men du är med på vad jag menar.) Jag är nämligen av totalt motsatt uppfattning! Jag ser att den unga generationen, om vi kallar alla födda någonstans efter 1985 eller så för det, har ett enormt stort engagemang i många och stora frågor. Problemet är bara att deras engagemang ofta ser annorlunda ut än 40-talisternas.
De yngre är i större utsträckning ”enfrågeengagerade” och köper inte alltid ett helt paket av frågor eller åsikter som tex ett fackförbund jobbar med. Det finns siffror från bla Ungdomsstyrelsen (2010)* och i en uppsats från Högskolan Ersta-Sköndal (2010)* som visar att engagemanget i ideell verksamhet i Sverige har varit konstant sedan 50-talet, och att 48 % av alla svenskar är engagerade i en förening, de lägger i snitt 16 h/månad i sin förening. Bara 26 % av befolkningen har aldrig varit engagerad någonstans, och man ärver sitt engagemang av sina föräldrar. Störst och växande är idrottsengagemanget, men även ”sakfrågeföreningar” som Amnesty eller miljörörelser ser en positiv utveckling.

Det här brukar jag prata om när jag stöter på argumenten ovan, och på något sätt så avdramatiserar det också hela problematiken kring hur man ska närma sig den yngre generationen. Vi kan ju inte ändra på dem och deras drivkrafter, så vi får istället göra våra föreningar tillgängliga på deras villkor. Unga och gamla möts oftast i vad som är viktigt, se mitt tidigare inlägg. Deras engagemang finns där, vi måste bara förstå att tillgodogöra oss det i våra organisationer, och inte tro att allt var bättre förr.

 

*1 http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/friv2011_ideelltengagemang.pdf

*2 http://www.esh.se/fileadmin/erstaskondal/ESH_Gemensamt/Arbetsrapporter/arbetsrapport_68.pdf

Camilla Ländin
Senaste inläggen av Camilla Ländin (se alla)
1 svara
  1. Anna Lundqvist Frogner
    Anna Lundqvist Frogner says:

    Jag studerar för närvarande på heltid vid Lunds Universitet och mina studiekamrater är till stor del 80-talister (själv är jag -68a). Mitt intryck är också att många unga idag är engagerade i olika frågor och organisationer och att de dessutom är mer medvetna, kritiska och insatta än vad unga var när jag var i deras ålder. Jag tror, som du säger, att det handlar om att ta reda på vad som motiverar och engagerar unga idag och sedan försöka knyta detta till organisationens mål. I vissa fall behövs kanske omformuleringar för att underlätta för de unga att identifiera sig med organisationen och dess mål. Detta gäller förstås inte bara unga personer eller ideella organisationer utan lika mycket på arbetsplatser och företag.

Kommentering är stängd.