Öka grupproduktiviteten: Perfektionisten

Behöver du öka effektiviteten i din grupp? Vill du skaffa dig verktyg att hantera de vanligaste orsakerna till att gruppen har svårt att nå uppsatta mål och slutdatum. Detta är den första delen av tre om hur du får mer gjort i din arbetsgrupp.

Att ha en noggrann gruppmedlem är en tillgång, men när personen tenderar till att fastna på detaljer och aldrig bli färdig. Då är det dags att utveckla egenskapen för att maximera leverans nivån. Här kommer några tips hur du kan stötta perfektionisten att bli mer produktiv:

  • Många perfektionister är inte medvetna om att de fastnar i detaljerna och överarbetar sina uppgifter. De behöver därför hjälp att se vilken nivå på arbetet som de förväntas leverera. Börja gärna med att ta en konkret uppgift och diskutera kring den. En viktig fråga som ni kan ställa är ”Vad förväntar sig kunden/mottagaren att vi ska leverera? På vilken nivå” Oftast är personens leveranskrav betydligt högre än den som beställt uppgiften.
  • En perfektionist är oftast mer fokuserad på att leverera bra kvalité än på att leverera i tid. Här kan du hjälpa till genom att ta en diskussion om vad det innebär att inte leverera i tid. Ur ekonomiskt- och grupp-perspektiv. Har personen problem med att planera sin tid? Hjälp till att titta på hur man ska tänka och beräkna vad som är rimlig tid för de olika uppgifterna. Oftast blir perfektionisten lättad över att få tidsbegränsningar.
  • Då perfektionister gärna vill ha kontroll över sin situation, har de oftast svårt att släppa ifrån sig uppgifter. Det i kombination med de höga kvalitetskraven gör att de har svårt att leverera saker i tid. Stötta därför personen genom att hjälpa hen att prioritera rätt saker och delegera ut de som hamnar lågt på prioriteringslistan. Även detta brukar vara en stor lättnad för perfektionisten att få hjälp med.

Räkna med att det kommer ta lite tid för perfektionisten att anpassa sig till de nya förutsättningarna.  Det innebär att du kommer att behöva stötta personen under en tid framåt. Studier visar att det tar minst 3 veckor att bryta gamla vanor och skaffa sig nya. Givetvis kommer det att fallera några gånger, ge då extra stöd.  För som Armand Kranjc, vår fd proffsboxare, säger: ” Gick det inte denna gång. Då får jag gå hem och träna lite mer.” Lycka till!

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)