Åh, dessa datorsystem som stör arbetet!!!

Våra datorsystem påverkar vår arbetsmiljö

Återigen kommer exempel på hur dåliga datorsystem orsakar problem i arbetet. Du&Jobbet skriver idag om hur ett krångligt datasystem hotar hälsan för en grupp med socialsekreterare.

Jag har tidigare skrivit om Dåliga datorsystem ger dålig arbetsmiljö! och då handlade det om barnmorskorna som hade flera olika system som de behövde logga in och logga ut mellan för att sköta en enkel uppgift som tidbokning. Dessutom fick de utbildning i system som sedan inte infördes när det kom till kritan. De ständiga bytena av datorsystem ledde till att erfaren personal slutade då de helt enkelt inte orkade sätta sig in i det nya. Stora brister som påverkar arbetssituationen för de anställda.

Ständiga kraschar

Frustration - bild lånad från thebestisyettobe7521.blogspot.comFör socialsekreterarna som Du&Jobbet skriver om handlar det om ett system som inte fungerar, utan kraschar om och om igen. Detta är ett system som de arbetar med dagligen, och det är där de sköter dokumentation om sina klienter och ser till att utbetalningar till de som har sökt ekonomiskt bistånd går iväg. Jag kan bara föreställa mig hur frustrerande det är att då gång på gång råka ut för att något jag inte kan påverka (ett datorsystem som någon annan byggt) hindrar mig från att göra mitt arbete.

I juni påtalade man problematiken och fortfarande kvarstår den. Förslag till lösning har varit att nyttja systemet utanför ordinarie arbetstid (tidiga morgnar och sena kvällar)…

Att vilja och att kunna

Jag skrev för drygt tio år sen en magisteruppsats i socialt arbete som handlade om hur socionomer såg på sådant som hindrade dem från att göra det arbete de ville. För visst är det så att vi alla har en föreställning om vad vi vill åstadkomma med de arbetsuppgifter vi tar oss för. ”Att vilja och att kunna – socionomers upplevelser”, hette uppsatsen. Socionomerna beskrev olika händelser och processer som kunde bromsa deras arbete. Datorerna nämndes inte i sammanhanget då, men skulle säkerligen komma upp i fallet ovan. Reaktionerna skulle förmodligen vara desamma; frustration och ilska, en känsla av otillfredsställelse och att inte ha kunnat göra sitt bästa. För en socionom kretsar arbetet kring att kunna göra det man tror är bäst för den som söker hjälp. När då datorn ställer sig i vägen och till och med förstör för ens klienter som med all rätt ilsknar till – ja, då är inte jobbet roligt!

Vi behöver uppmärksamma frågan hur våra datorsystem påverkar arbetsmiljön! Acceptera inte att arbeta i ett dåligt system när det finns bättre alternativ! Om du själv inte kan påverka systemet: Säg ifrån och kräv bättring! Gör beslutsfattarna medvetna om hur systemen fungerar – förmodligen vet de inte det och de skulle troligen inte vilja arbeta i ett dåligt system själva.

 

Maria Kullberg
Följ mig
Senaste inläggen av Maria Kullberg (se alla)
1 svara

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] ju jag bloggat om här vid ett par tillfällen. (Dåliga datorsystem ger dålig arbetsmiljö! och Åh, dessa datorsystem som stör arbetet!!!) Nej, nu ska jag inte gå igång på det… Tankefällan är en bok av Magnus Dalsvall och […]

Kommentering är stängd.