Projekt är vardag i arbetslivet idag

Ordet projekt förknippar vi med något tillfälligt, och när det gäller projekt inom arbetet är det något som ligger utanför ordinarie arbetsuppgifter. Men är det egentligen så? Är det inte så att inom många yrken idag så är det en stor del av det ordinarie arbetet som bedrivs som projekt?

Jag var på ett intressant seminarium med Magnus Dalsvall från HR-akuten och Kjell Lindström från Noden för ett par veckor sedan. En av de många spännande tankarna därifrån var hur vi agerar som om vi har hierarkiska organisationen med raka beslutsvägar, medan verkligheten inte ser ut så. Istället har vi en hel mängd processer som pågår parallellt och som påverkar arbetet och besluten. Våra IT-system är ett exempel, och det har ju jag bloggat om här vid ett par tillfällen. (Dåliga datorsystem ger dålig arbetsmiljö! och Åh, dessa datorsystem som stör arbetet!!!) Nej, nu ska jag inte gå igång på det…

Tankefällan

Tankefällan är en bok av Magnus Dalsvall och Kjell Lindström och behandlar utmaningar som dagens HR (Human Resources/personalavdelning) står inför. Den kommer snart från tryck! Klicka på bilden så kommer du till en slide från författarna.

Projekt

Vi skulle prata projekt. Jag gissar att de flesta som varit en tid på en arbetsplats av en eller annan anledning har berörts av ett projekt där. Stort eller litet. Det kan vara ett internt förändringsprojekt, ett samarbetsprojekt för att utveckla något nytt inom arbetsplatsen, ett organisationsöverskridande projekt för att hantera gemensamma frågor, ett projekt för att lösa sopsorteringen på arbetsplatsen o s v…

Vad krävs av dig som är delaktig i ett projekt?

Kanske att du behöver organisera din arbetstid så att det fungerar med övriga projektmedarbetare? Kommunicera vad som händer inom projektet till andra som inte riktigt har koll på vad ni arbetar med? Samarbeta med människor som du inte har valt att samarbeta med? Krävs det en speciell kompetens för att göra ett bra arbete i projektform, eller klarar vem som helst det?

Ja, vad tänker du?

Hur påverkas beslutsvägarna på arbetsplatsen av ett projekt som har sin egen process?

Kan chefer/ledning fatta de beslut som de tänkt? Eller är det så att projektets beslutsvägar krockar med ledningens? Finns det i så fall en kommunikation däremellan så att inte projektmedarbetarna upplever att deras arbete ignoreras?

Berätta gärna vad du tänker om projekt och projektkompetens, beslutsvägar och traditionell hierarki!

Maria Kullberg
Följ mig
Senaste inläggen av Maria Kullberg (se alla)