Aktivt lyssnande – Ökad kreativitet och motivation

Jag är coachutbildad, en av de viktigaste metoderna jag lärde mig under min 1-åriga utbildning är aktivt lyssnande.  Även om jag inte jobbar som renodlad coach, så använder jag aktivt lyssnande som teknik både när jag hjälper individer och grupper. Det är en enkel metod att förstå, som ger större effekt än om jag gått in som renodlad expert och bara gett råd. Varför är den så bra? Det är svårt att som utestående expert eller chef se hela bilden av en situation. Det finns oftast fler vinklar och lösningar på ett problem än vad vi kan visualisera. Genom att aktivt lyssna på den andra parten, så skapas oftare en mer nyanserad och optimal lösning. Dessutom har den andra parten aktivt fått vara med och komma fram till lösningen, vilket ger större motivation till att verkligen använda sig av den nya lösningen.  Metoden är inte svår, men kräver en del träning. Så här använder du metoden:

  1. 1.     Var positiv, skapa ett tryggt och öppet samtal.
  2. 2.     Visa att du är uppmärksam.
  3. 3.     Stimulera samtalet, men ta inte över.
  4. 4.     Låt talaren prata klart.
  5. 5.     Ställ kontrollfrågor under samtalet.
  6. 6.     Ge återkoppling till den som talar.

Sätt er på en avskild och lugn plats, det skapar trygghet och hjälper er att fokusera bättre. Var nyfiken, positiv och öppen för vad den andra personen har att säga. Försök att förmedla respekt genom ditt språk, minspel och din kroppshållning. Uppmuntra den andra genom att nicka eller på annat sätt visa att du lyssnar och hänger med.  Var inte rädd för pauser, ge den andra tid att tänka efter ordentligt innan hen svarar. Slutar personen att prata, ställ frågor som ”Tror du att det finns alternativ?” eller ”Går det att göra på något annat sätt?”. Avbryt inte, då blir talaren frustrerad och chansen minskar att ni hittar en lösning. Argumentera aldrig, just nu är det talarens åsikter som är viktigast. Under samtalets gång kontrollera att du har tolkat den andra rätt genom att ställa klargörande frågor som t ex ” Du pratar om ……Kan du förklara lite närmare? När talaren pratat färdigt sammanfatta de viktigaste punkterna som sagts under samtalet. På så sätt kan du stämma av att du förstått hen korrekt. Använd då uttryck som ”Förstår jag dig rätt att du säger…” eller ”Stämmer det att du tycker att…”. Det ger dessutom den andra möjlighet att reflektera över vad hen sagt.

(Källa: fritt från chefstidningen.com)

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)