Öka grupproduktiviteten: Pessimisten

Detta är den tredje delen om hur du får mer gjort i din arbetsgrupp. Se de andra inläggen här: perfektionisten och latmasken.  Pessimisten är personen som förutsätter att saker inte kommer att slå väl ut och ifrågasätter alla förändringar.  Att vara proaktiv och ha alternativa handlingsplaner om något problem dyker upp samt att försöka se nya idéer från andra vinklar är sunt.  Men om det leder till att arbetet stannar av i gruppen eller att det inte vidareutvecklas utifrån nya förutsättningar. Då är det dags att ta itu med den negativa attityden:

  • Pessimister har oftast en tendens att bara se problem och inga lösningar.  Det grundar sig ofta i en vana att förutsätta det värsta. Här behöver personen hjälp att bryta detta mönster. Nästa gång ni ska lösa ett problem ge pessimisten i uppdrag att ta fram minst en lösning. Första gångerna kommer det att gå trögt, ha tålamod. Ju fler gånger personen lär sig att hitta en lösning, desto snabbare bryts mönstret.
  • Pessimister tycker ofta om status quo dvs. att allt förblir som de är vana vid. Det innebär att vid förändringar på jobbet, känner sig pessimisten otrygg och motsätter sig en förändring. Denna negativa attityd kan lätt sprida sig inom gruppen och skapa en längre justeringsperiod än önskat. Här gäller det att ta rädslan på allvar och stötta personen. I första steget gäller det att vara lyhörd och låta pessimisten ”prata av” sig om sina farhågor. Först i nästa steg är hen redo att ta till sig dina argument .
Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)
1 svara

Kommentering är stängd.