Arbetsmiljön i fokus (äntligen!)

Arbetsmiljön har varit extra mycket i fokus senaste tiden – speciellt den psykosociala. Bland annat har ett antal rapporter i ämnet presenterats och riksdagen har haft en debatt om den svenska arbetsmiljön. För den som är intresserad finns det sålunda gott om läsning och lyssning att ta del av. Har du fler förslag på rapporter eller seminarier så komplettera gärna listan i kommentarsfältet.

Riksdagsdebatt om arbetsmiljö från den 3 december.

Sveriges Företagshälsor har frågat 4518 personer hur de ser på sitt arbete och sin kommande sjukfrånvaro. Rapporten kallas Jobbhälsobarometern och gjordes första gången 2010. I rapporten konstateras bland annat att:

  • Nästan 60% av de som tror att de kommer att vara sjukfrånvarande mer än 15 dagar det närmaste året har känt psykiskt obehag inför att gå till jobbet. En siffra som har ökat från (inte med) 25% 2010.
  • Om man upplever att arbetsplatsen har en hög sjukfrånvaro ökar sannolikheten för att man själv tror att man ska bli sjuk.
  • Det finns inget samband mellan ökade krav och ökad sjukfrånvaro. (55-59% anger att kraven ökat, men det påverkade inte om man trodde att man skulle bli sjuk av jobbet.)

AFA Försäkring har också kommit med en rapport med statistik över vilka grupper som drabbats av långa sjukskrivningar med psykiska diagnoser (dvs mer än 90 dagars sjukskrivning). I rapporten konstateras att:

  • Andelen långvarigt sjukskrivna med en psykisk diagnos har ökat sedan 2009 och för kvinnor är den högre än vad den var i början av 2000-talet.
  • Kvinnor har en högre risk att drabbas av en långvarig sjukfrånvaro med en psykisk diagnos än män i samtliga yrkesgrupper.
  • De yrkesgrupper där risken är högst för att råka ut för psykisk ohälsa finns inom vård, skola och omsorg

I samband med att rapporten presenterades arrangerade AFA ett seminarium som du kan se i efterhand.

Rapporterna är ganska sifferinriktade och inte så undersökande, men det är intressant att fundera över vad siffrorna står för: Hur skulle du och dina kollegor ha svarat på Jobbhälsobarometerns frågor? Stämmer / stämmer inte AFAs statistik för riket även på din arbetsplats? Vad tror ni att det beror på? Kanske värt en diskussion på nästa APT?

Lisbeth Rydén
Följ mig på:
1 svara

Kommentering är stängd.