Det skall vara som det alltid har varit……

När begreppen, det skall vara som det alltid har varit och nu har våren kommit tillbaka förenas kan nya möjligheter för livet och organisationen skapas.

Snart kommer uttrycken att höras från våra eller andras munnar; nu har våren kommit tillbaka. Detta begrepp är något märkligt när man börjar tänka efter. Vi känner igen våren och vi vill att den skall vara som den alltid har varit, samtidigt är den helt ny. Ingen av de vitsippor vi kommer njuta av i år har samma utseende som de vi såg för ett år sedan. Alla nyutsprungna löv är nya livsformer. Fjolårets blad är redan en del av den jordmån som är förutsättningen för det nya livet. Alla nya fågelungar som kläcks har var och en ett unikt utseende och liv. Gräset som börjar växa är nytt.  Kort och gott våren är hundra procent nytt liv och dessutom helt och hållet unikt till sitt utseende och livsform, ändå utbrister vi, nu har våren kommit tillbaka!

Tänk om detta självklara bejakande av utvecklingstänkande kunde få följa med in i våra organisationer. Förändringsprocesser är för många obekväma och hotande och inte minst i kyrkans liv är begreppet, det skall vara som det alltid har varit, tydligt i ord och handling när det gäller förändringsklimatet.

För några år sedan gjorde jag, som alla andra ambitiösa chefer, en omorganisation för att skapa större engagemang och närhet mellan arbetsuppgifterna och de människor som skulle få del av kyrkans tjänster. Min ambition var att låta begreppen, det skall vara som det alltid har varit och nu har våren kommit tillbaka genomsyra förändringen. Ett stort religionssociologisk forskningsprojekt presenterade inom vilka livsområden svenska folket var angelägna att möta kyrkans tjänster. Det handlade om att kyrkan måste finnas med genom livets högtidliga händelser från vaggan till graven. Undersökningen visade också att diakoni samt gudstjänster vid årets stora helger var viktiga för svenska folket. Min tanke var då att göra en avnämarstyrd organisation där dop, konfirmation, vigsel, begravning, diakoni och gudstjänst fick vara i centrum för både innehåll och organisationsform.

Mitt i detta arbete ringer det på min telefon. Jag sitter i bilen på väg till Göteborg och i luren hör jag en röst som säger; ”hej, jag heter Jan Berg och jag tror inte att du vet vem jag är, men jag bor i din församling. Jag går på en och annan gudstjänst och konserter. Jag är nationellt ansvarig för Systembolagets avreglering och jag tycker mig se att Svenska kyrkan och Systembolaget har mycket gemensamt”. Ett sådant samtal kan man inte avfärda. Han väckte utan tvekan min nyfikenhet och vi bokade in en eftermiddag tillsammans. Jag fick beskriva hur den innehållsliga och strukturella organisationsprocessen såg ut för kyrkan och han fick berätta om sitt arbete med att avreglera och strukturera Systembolaget inför framtiden.  Det som var den riktigt viktiga beröringspunkten mellan de båda organisationerna var tanken om ett basutbud och ett rörligt sortiment. Detta var sprunget ur att flera lokala butiksansvariga inom Systembolaget hade blivit påverkade av vin och spritproducenter som ville, på olika sätt placera och sälja sina produkter i butikerna. Resultatet blev att Systembolagets butiker införde ett fast sortiment samt ett rörligt sortiment som inte skulle konkurrera med det fasta. På detta sätt försvann grunden för att påverka de lokala butikscheferna.

Detta var som hand i handske för kyrkans utvecklingsstrategi där rädslan var och är stor för förändringar. Det skall vara som det alltid har varit. Vi bestämde att församlingen skall ha ett fast sortiment som består av dop, konfirmation, vigsel, begravning, diakoni och gudstjänst. Dessa fasta uppgifter får 90 % av den samlade budgeten. 10 % av personal- och verksamhetsresursen fick sedan vara en rörlig del  som hade till uppgift att på ett attraktivt sätt stödja och hjälpa människor att finna det långsiktiga mötet med människorna. Några exempel på satsningar som gjordes inom ramen för detta var en vigsel- respektive dopmässa, inte nattvardsmässa, för att samla intresserade inför sin vigsel eller dophögtid.

På detta sätt blev inte de nya tankarna ett hot utan en hjälp till att fördjupa de relationer som t.o.m. de största traditionsivrarna kunde acceptera. När begreppen, det skall vara som det alltid har varit och nu har våren kommit tillbaka förenas kan nya möjligheter för livet skapas.

 

Anders Ljungström

Anders Ljungström
Senaste inläggen av Anders Ljungström (se alla)