Framtidens arbete och liv

Den innovation som kommer i ett sådant kulturellt utvecklingsskede att den reproducerar sig själv kommer förändra samhället och skapa mänskliga behov.

Denna definition av uppfinningar och utveckling formulerades på 1990-talet och finns i en bok med namnet; Framtidens arbete och liv av Åke E Andersson och Peter Sylwan. Formuleringen blev aktuell igen hos mig när Mats Olsson, framtidsstrateg på Kairos Future, höll en föreläsning med temat; Generationsskifte i nätverkssamhället – Vart är arbetslivet på väg?

Mats Olsson ställde frågan till oss om vi kunde gissa hur många uppkopplade komponenter det finns i en ny jetmotor till ett flygplan? Svaret på frågan är, hissnande, 5000 st. Detta innebär att 5000 datorer är kopplade till internet i realtid och skickar data till pilot och markpersonal som kan analysera, korrigera och trimma in motorerna för bästa effekt.

Han beskrev också hur Amerikanska fotbollsspelare har skydd med inbyggda censorer som är uppkopplade. Det innebär att åskådare och lagledning får en mängd data i realtid under matcherna.

Mats Olsson sammanfattade den utveckling vi befinner oss i fyra drivkrafter som han benämnde GUD+D. Det skall nog ses som en hjälp att minnas begreppen, snarare än något man skall bekänna sig till.

  • Globalisering
  • Urbanisering
  • Digitalisering
  • Demografi

Så långt några korta referat från en mycket intressant eftermiddag med information om både nuet och framtiden. Den stora frågan blir; vart är vi på väg?

  • Självkörande bilar
  • Robotar som arbetar i hemtjänsten
  • Läkarundersökning via nätet och ett chip i hjärnan
  • Arbetskläder som är uppkopplade till glädje och kontroll

När jag hör och läser om alla de nya tekniska lösningar som skapas och som genomsyrar vårt samhälle återkommer alltid min tanke till en underbar definition jag hörde under 90-talet. Tråkigt nog kommer jag inte ihåg vem som gjord den briljanta formuleringen, men den säger mycket om både tiden som gått, nuet och framtiden.

 

Den innovation som kommer i ett sådant kulturellt utvecklingsskede

att den reproducerar sig själv kommer förändra samhället och skapa mänskliga behov.

I samband med att jag läste denna definition om hur innovation, utveckling och behov är kopplade till varandra gavs två exempel på uppfinningar som stämmer på formuleringen.

  • Förbränningsmotorn
  • Microprocessorn

Det är lätt att se att samhället och våra behov förändrats genom att förbränningsmotorn uppfanns under 1800-talet. Ingen kunde väl då överblicka konsekvenserna med vägar och fordon som är kopplade till motorn. Ingen av oss idag kan tänka oss hur vårt samhälle och värld skulle sett ut och hur vi skulle levt våra liv om inte förbränningsmotorn funnits.

Samma gäller med alla våra datorer. Ingen kan tänka hur livet och samhället skulle varit om inte mikroprocessorn uppfunnits. Ingen skulle i början av datorernas utveckling kunnat tänka hur den skulle reproducera sig själv i allt nya och kraftfullare skepnader.

Bra eller dåligt är alltid en fråga att ställa sig och svaret är som alltid att allt som människan hittar på har potential att både tjäna mänskligheten och motverka sådant vi finner gott för människan och miljön i stort.

Det viktiga är nog att vara medveten om att det finns en relation mellan kultur, innovation, samhälle och behov.

Anders Ljungström

Anders Ljungström
Senaste inläggen av Anders Ljungström (se alla)