Sluta prioritera, skapa mer tid! II

I förra inlägget skrev jag om Multiplier metoden som hjälper dig att skapa mer tid. Nu kommer nästa steg mot att få mer tid över Fokus tratten.

fokustratten

Innan du börjar med en uppgift ska du fundera över följande:

  • Kan jag utesluta uppgiften? Är det något jag verkligen behöver göra eller är det något som jag inte vågat säga nej till? Utför inte en arbetsuppgift av slentrian bara för att du alltid har gjort den.
  • Kan jag automatisera eller förenkla den? Här är det fokus på ROTi (Return on Time) och skapa mer tid i framtiden, som jag skrev om i förra inlägget.
  • Kan jag delegera? Många av oss har svårt att delegera uppgifter, kanske för att vi vill ha det gjort på ett speciellt sätt eller att det går fortare om jag gör det själv. Enligt Multiplier metoden så är fokus på att skapa mer tid en tidsinvestering på långsikt. Dvs. om du lägger ner tid på att stötta din kollega så att hen kan utföra den istället, så kommer du i slutändan att få mer tid över att göra annat.

Om uppgiften tagit sig igenom alla stegen och ska göras av dig, har du nästa fråga att ställa dig. Ska jag göra uppgiften nu med en gång eller senare? Väljer du det första alternativet är det bara att koncentrera sig och sätta igång. Väljer du att göra uppgiften vid ett senare tillfälle så väljer du medvetet att skjuta upp den (Procrastinate on Purpose) och uppgiften hamnar överst i tratten igen.

Lycka till med att skapa mer tid!

Se mer om metoden här 

Källa: ”Take the Stairs”, Rory Vaden och http://roryvaden.com

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)