Generationsanpassat ledarskap, funkar det?

Gott ledarskap

Det finns otroligt många som arbetar med ledarskapsfrågor på olika sätt. De allra flesta gör det mycket bra och lyckas med att guida, leda och stärka både chefer, ledare och organisationer.

Jag har under många år funderat och klurat på det här med ledarskap och fastnat för olika teorier och synsätt på vad ett framgångsrikt ledarskap är. Men oavsett modell eller teori så återkommer mina tankar hela tiden till det som jag tycker symboliserar ett gott ledarskap. Kommunikation och förståelse. Dessa nyckelord är jag på inget sätt ensam om att tycka är viktigt för ett gott ledarskap, eller hur? Men det finns olika sätt att arbeta både med kommunikation och förståelse och jag vill nu dela med mig av tankar på att vår generationstillhörighet kan ha en hel del med detta att göra. Låter det tokigt?

Generationer

Enligt den forskning som finns på området har alla generationer något som symboliserar just dem och varje generation har normer och värderingar som är präglade av den samtid som de kommer ifrån. Så för att förstå varför farmor diskar sina fryspåsar och varför 8o-talister ifrågasätter de mesta, måste man försöka skapa förståelse för deras bild av samhället. Vi lever ju i samma samhälle oasvett vilken generation vi representerar men vi har väldigt olika bild av vilka regler det är som gäller.

För arbetslivet

Så hur kan vi ta dessa tankar med oss för att skapa ett gott och effektivt arbetsklimat? De flesta undersökningar idag och samtida litteratur har som regel ett förhållningssätt där vi ska lära oss hur 80- och 90-talister vill verka. Chefer och ledare ska lära sig att leda dessa nya medspelare på arbetsmarknaden och anpassa sitt ledarskap. Gott nog. Men som den sanna representant för Generation X som jag är, måste jag ifrågasätta om detta enkelriktade förhållningssätt är den enda vägen? Jag är övertygad om att om vi ska uppnå förståelse och god kommunikation medarbetare emellan, är det viktigt att vi alla skapar oss en bild av hur vår samtid har präglat oss.

Så, alla individer är naturligtvis unika, men som grupper kan man klart se samband och gemensamma nämnare mellan dem som är sprungna ur samma generation.

Återigen, generationsanpassat ledarskap, funkar det? Ja, jag tror det.

Julia Cornu

Julia Cornu
Senaste inläggen av Julia Cornu (se alla)
1 svara

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] addthis_config = {"data_track_clickback":true};För några veckor sedan bloggade Julia Cornu om Generationsanpassat ledarskap. Jag läste en kort artikel häromdagen om Myter om generation Y, som ligger inom samma tema. Här […]

Kommentering är stängd.