Hämta kraft i det som är gott

Idag inledde jag dagen med ett frukostmöte med Växjö Ledarklubb. Jag värderar mina långsamma morgnar med frukost, kaffe och tid att låta hjärnan vakna i sin egen takt, så frukostmöten är egentligen inte min grej. Här gör jag ett undantag. Det brukar vara värt det, så också idag.

Idag var det Sara Norrby Wallin och Maria Daniels som stod värdar för frukostsamtalen, som handlade om hur fokus på ”plussidan”, snarare än på allt som är problematiskt och svårt, kan ge oss kraft att ta oss framåt mot det vi vill skapa.

mariadanielsMaria inledde med en berättelse om en ledningsgrupp som reste iväg till Island. Med fötterna i en varm källa spånade de fram ord som organisationen skulle präglas av. Det var fina ord som kamratskap och rättvisa. När de kom hem igen visade det sig att medarbetarna inte riktigt blev så entusiastiska som cheferna kanske hade hoppats. Orden, eller stentavlorna som cheferna kallade dem, blev snarare någonting som medarbetarna raljerade kring vid kaffeautomaten.

Vi pratade om metoder för att börja i andra änden: i medarbetarnas egna berättelser om sin arbetsplats. Vad är de stolta över? Vad gillar de verkligen med sin organisation? Orden blir kanske desamma till sist, men de har en helt annan laddning och betydelse.

Saras perspektiv är metoden Appreciative Inquiry, som handlar just om att utforska det som fungerar, det som är starkt och gott. Antingen för att vila i det eller för att använda det som språngbräda för att komma vidare.

Jag känner väl igen det här från när jag arbetar med ideella och idéburna organisationer. Hur mycket kraft och styrka som finns att hämta i kärleken till organisationen, den som finns där långt inne men som vi kanske inte har pratat om på ett tag. När människor kommer i kontakt med ursprungskänslorna, det som gjorde att jag engagerade mig från första början. Med hjälp av den kraften kan vi också börja förändra sådant som vi önskar vore annorlunda.

Det är viktiga och känsliga saker, det här med värderingar. Värdeord tappar så väldigt lätt sin betydelse och blir floskler. Jag har jobbat med organisationer där det nästan är omöjligt att prata om värderingar för att alla är så väldigt trötta på allt tjat om värme, positivt förhållningssätt, öppenhet, respekt eller vilka modeord som används just för tillfället. Det är väldigt synd, för när minsta lilla diskussion om värderingar öppnar dörren till raljerande och motstånd så har organisationen gått miste om den magi som finns i en riktigt väl fungerande värdegrund.

Samma sak kan hända när diskussioner om värdeord och hurtfriska övningar används för att slippa prata om det som ligger precis under ytan. När positivt tänkande blir någonting vi slår varandra i huvudet med för att vi inte orkar lyssna ordentligt.

Värderingar och värdeord ska behandlas med respekt. De är kraftfulla metoder som kan slå åt båda håll.

Vad skulle ni behöva prata mer om på din arbetsplats?

Lisa Moraeus
Senaste inläggen av Lisa Moraeus (se alla)