Jobb till varje pris?

Läste i veckans Du & Jobbet om en australisk/brittisk undersökning som visade att arbetslöshet hade lika stor negativ effekt på den psykiska hälsan som att ha ett arbete med dålig psykosocial arbetsmiljö. Att gå från arbetslöshet till anställd är bara en vinst för den psykiska hälsan om det är till ett arbete med bra arbetsmiljö.

Det innebär att om man endast ser till den psykiska hälsan så spelar det ingen roll om man är arbetslös eller har ett ”dåligt” arbete. Det vore intressant att veta hur det resultatet skulle se ut för de som är arbetslösa och som mer eller mindre tvingas in i olika åtgärder och program? Är ”sysselsättning” eller ”aktivitet” alltid bättre än öppen arbetslöshet?

Visst är det en högst relevant fråga? Ord som att sysselsättas och aktiveras utgår ju från att vi människor inte klarar att sysselsätta oss eller vara aktiva utan Arbetsförmedlingens hjälp. Visst kan man fastna i destruktiva rutiner, snäva sociala sammanhang och en allt mindre horisont för vad som är möjligt etc. Visst är det bra att det då finns erbjudanden om aktiviteter som kan hjälpa en att få struktur, socialt umgänge, nätverk, utmaningar, uppgifter mm som gör att man kanske mår lite bättre och ibland även närmare ett arbete. Men som grundläggande idé – för alla?

Tänk vad mycket annat man skulle kunna göra i samhället när man inte har ett arbete som tar upp ens tid. Man skulle kunna hjälpa omgivningen med deras ”livspussel”, man skulle kunna ägna tid åt att vara frivilligarbetare i en förening eller inom sociala sektorn, man skulle kunna…, ja, man skulle kunna göra massor av saker som är bra både för individen och för samhället, men vad gör vi – som samhälle – med den resurs som vi vanligen kallar arbetslösa?

Tänk om den grundläggande idén inte vore sysselsättning för sysselsättandets skull utan vad som skulle få just dig att må bra (under tiden du söker jobb)? Där skiljer vi människor oss antagligen åt även om vissa saker förenar. En känsla av kontroll över sitt liv, att känna sig behövd, att göra något produktivt och meningsfullt, är troligen sådant som förenar. Vad tror du? Är vilken sysselsättning som helst (arrangerad av staten) alltid bättre än öppen arbetslöshet?

Lisbeth Rydén
Följ mig på: