Medvetna relationer

I helgen genomförde jag ett uppdrag som gick ut på att hjälpa en ideell styrelse och en generalsekreterare att skapa goda relationer och ett bra arbetssätt.

I ideella, demokratiska organisationer är det styrelsen som på medlemmarnas uppdrag leder organisationen mellan årsmöten. Om organisationen är lite större så finns det kanske anställda, som utför en del av det arbete som är organisationens syfte. Då är styrelsen arbetsgivare åt det anställda, något som ofta är utmanande eftersom styrelsen består av förtroendevalda medlemmar och ofta arbetar helt ideellt, vid sidan om sitt vanliga jobb. Till sin hjälp anställer styrelsen ofta en generalsekreterare, som är chef över de anställda.

Det är vanligt att generalsekreteraren också är ansiktet utåt för organisationen och företräder den i olika sammanhang, till exempel i media. Ordföranden (som alltså är förtroendevald, inte anställd) har ett ledarskap som mer är vänt inåt, gentemot medlemmarna i organisationen.

Generalsekreteraren och kansliet är ofta mer operativt medan styrelsen ska hålla sig på en strategisk nivå. Generalsekreteraren är dock ofta mer strategisk än resten av de anställda. Oense om var gränsen mellan operativt och strategiskt går, är en av de vanligaste orsakerna till irritation i ledningen av ideella organisationer.

Relationen mellan styrelsen, med ordföranden som främsta företrädare och kansliet, med generalsekreteraren som främsta företrädare, är central. Om de anställda och de förtroendevalda har en god relation och är överens om sina olika roller och mandat så fungerar organisationen betydligt bättre än om relationerna är osäkra, otydliga eller till och med präglas av misstro eller konflikter.

Därför blir jag så glad när en organisation väljer att redan från början avsätta tid för att se till att få en bra start på relationen mellan styrelse och anställd ledning. Det tillhör mina favorituppdrag när jag får vara med och bidra till ett gott samtalsklimat och tydliga roller från början, istället för att bli inkopplad när konflikten väl är ett faktum.

När jag jobbar med en grupp och deras roller så står förväntningarna i centrum. Vad förväntar sig styrelsen av sin generalsekreterare? Vilka förväntningar har generalsekreteraren på styrelsen? Och vad behöver styrelsen respektive generalsekreteraren för att kunna leva upp till förväntningarna?

Hur vill de lösa svårigheter eller missförstånd när de uppstår (för det gör det ju alltid så småningom) och hur vill de se till att komma tillbaka på banan igen?

Det går inte att vaccinera sig mot konflikter eller motsättningar. Det går inte heller att planera bort kriser eller andra saker som inte går att förutse. Men det går att skapa bästa möjliga förutsättningar för gruppen att hantera det som gömmer sig bakom nästa krök. Tillsammans.

Lisa Moraeus
Senaste inläggen av Lisa Moraeus (se alla)