Gårdagens metaforer i dagens arbetsliv. Arbetslivets Dag 2013.

Gårdagens metaforer i dagens arbetsliv. Om hur digitalisering utmanar vårt sätt att se arbete.
Stefan Larsson, Lunds universitet.

Den näst sista punkten på Arbetslivets dag 2013 handlade om hur digitalisering utmanar vårt sätt att se arbete. Stefan Larsson är postdoktorforskare vid Rättssociologiska enheten på Lunds universitet samt föreståndare för Internetinstitutet vid Lunds universitet (LUii). Han resonerade kring hur metaforer påverkar vårt sätt att se på abstrakta företeelser som organisationer och arbetslivets utformning.

Stefan Larsson forskar vid Rättssociologiska instutionen i Lund

Stefan Larsson forskar vid Rättssociologiska instutionen i Lund

I tider av snabb förändring är vi beroende av att se nya företeelser utifrån gamla begrepp, eftersom vår tolkningsram alltid är erfarenhetsbaserad. Den nya digitaliserade världen ställer gamla koncept på ände och vi behöver ställa oss frågan om det inte är dags att omformulera eller tänka nytt i hur arbetslivet är organiserat, reglerat eller administrerat? Fungerar de traditionella bilder och metaforer vi har för att beskriva, organisera och reglera arbetslivet av idag?

Sättet att se på en organisation som en maskin som får input, ger output och ska maximera produktionen har blivit föråldrat. Metaforerna ”som en väloljad maskin” ”som en klocka” eller ”som tåget” när det går bra känns heller inte längre relevanta. Digitaliseringen har haft en uppluckrande effekt. Gränsen mellan arbete/inte arbete suddas ut. Likaså om vi befinner oss på arbetsplatsen eller hemma när vi jobbar.

Kontroll och mätbarhet har blivit har blivit svårare att uppnå. Gamla knep som att ständigt bli sedd sittandes bakom sitt skrivbord eller på möten funkar inte längre för att bli belönad och att bli sedd som hängiven sitt arbete genom att komma tidigt och gå sent är snart inte längre möjligt.

Och Tack Gode Gud för det säger jag!

Nya infrastrukturella aktörer som Google, Facebook och Twitter ställer andra krav på organisationen och innebörden av begreppet arbete och begreppen arbetstid och arbetsplats är på väg att omdefinieras.

Dokumentation

Först en PowerPointpresentation från föredraget där du får en inblick i hur metaforer används för att beskriva arbete.

Bläddra här nedan eller öppna den på Slideshare.

Och så en film från föredraget, ca 25 minuter lång.

Den ligger på Nätverk Arbetslivets YouTubekanal. Titta gärna på PowerPointen samtidigt som du ser filmen så kan du hänga med nästan som om du var på plats.