OK arbetsvillkor?

Fråga Hanna

Fråga Hanna

Fråga till Hanna: Vem har ansvar för arbetsmiljön?
Hannas svar: Nu förstod jag faktiskt inte alls.

Den 18 september skrev jag ett inlägg om myndighetsutövarens arbetsvillkor här i bloggen. Någon vecka senare dök det upp rapporter från en undersökning som fackförbundet ST (Statstjänstemännen – ett stort fackförbund för statligt anställda) gjort bland sina medlemmar. De statligt anställda (ex.vis välfärdsmyndigheter som försäkringskassa och arbetsförmedling) fick svara på frågor om sin arbetssituation, och resultatet är nedslående… Du kan läsa om en liten del av det på Sydsvenskan eller så väljer du Arbetsmiljörapport 2010 i sin 34-sidiga helhet.

Några av resultaten från undersökningen:
– hög arbetsbelastning (att man har för mycket att göra, att arbetsmängden ökat senaste året, att man inte har resurser nog att klara sitt uppdrag)
– att sällan få vara med och påverka upplägget av sitt arbete
– regelbunden övertid (arbetsförmedlingen utmärker sig här)
– avsaknad av kompetensutveckling och utvecklingssamtal
– känsla av att klienter/motsvarande inte upplever sig få tillräckligt stöd.

För verksamheter som befinner sig i en period med pensionsavgångar och generationsskifte, kan man tänka sig ett behov av åtgärder för att attrahera arbetstagare. Ovanstående resultat är knappast i rätt riktning…

För att knyta an till Lisbeth Rydéns inlägg från igår:
Bland de anställda som svarat på undersökningen hittar man säkert personer med sömnsvårigheter och andra stressrelaterade bekymmer. Hur ska man betrakta det? Är det deras eget ansvar? Är det de själva som låtit sig bli påverkade och de själva som bär ansvar för att göra något åt det? Ja, alldeles säkert till viss del, men kan det finnas ett mönster som är värt att uppmärksamma?

Jag tänker att en människa klarar en negativ belastning av dålig arbetsmiljö en viss tid, speciellt om man har en tro på att det kommer att bli bättre. Hoppet är det sista som överger en, brukar man ju säga. Det tror jag får många att stanna kvar på en arbetsplats trots att de egentligen kanske skulle må bättre någon annanstans. För omställningen att byta arbete känns stor, och många tycker förmodligen om det arbete de en gång sökte. Viljan att göra en insats kommer högt upp på listan över det bästa med jobbet enligt ovan nämnda undersökning.

Vill inte rekommendera arbetsgivaren
På ST:s hemsida kan man läsa om en annan undersökning bland personer som slutat på Försäkringskassan under första halvåret 2010. Den gav ytterligare ett tråkigt resultat; av 109 personer som svarat tyckte 40 % att de inte kunde rekommendera FK som arbetsgivare. Det är alltså nästan hälften av de som har slutat som är så missnöjda med sin arbetsgivare att de inte vill rekommendera andra att arbeta där. Vad säger det om arbetsvillkoren de själva har haft?

Maria Kullberg
Följ mig
Senaste inläggen av Maria Kullberg (se alla)
4 Kommentarer
 1. Eva Jansén
  Eva Jansén says:

  Då jag läst både Lisbeths och Marias inlägg, skulle jag vilja se problematiken i två perspektiv: Det kortsiktiga är att skapa en dräglig tillvaro för medarbetaren nu. Det kan göras genom att stötta personen att få balans i livet och främst på arbetsplatsen. T ex som Torbjörn Åkerstedt föreslår.
  Det mer långsiktiga är att titta på situationen inom organisationen. En sönderstressad medarbetare med högarbetsbelastning är sällan speciellt produktiv och har ofta svårt att prioritera de viktigaste uppgifterna.

 2. Maria Kullberg
  Maria Kullberg says:

  Fackförbundet SKTF skriver här om en undersökning bland socialsekreterare som visar att 66% av de svarande upplever att arbetsbördan ökat det senaste året. Förklaringar som dyker upp är; de ändrade reglerna i sjukförsäkringen, lågkonjunkturen, ungdomsarbetslösheten, snävare budget med färre anställda och fler ärenden som följd. Det är också många som upplever att administrativa uppgifter tar allt större del av arbetstiden.

  Läs mer här:
  http://www.sktftidningen.se/zino.aspx?articleID=14530

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] This post was mentioned on Twitter by Maria Kullberg, Ett gott arbetsliv. Ett gott arbetsliv said: Bloggat:: OK arbetsvillkor? http://gottarbetsliv.se/2010/10/28/ok-arbetsvillkor/ […]

Kommentering är stängd.