Stressad av onödiga uppgifter?

Stressad av onödiga uppgifter?

Stressas du av alla extra uppgifter som dyker upp under arbetsdagen? Känns det som att du inte får något vettigt gjort? Du är inte ensam, ny forskning visar att vi får fysiska stressreaktioner när vi utför ”onödiga” uppgifter.

En ny studie från universitet från Bern visar att stresshormonet kortisol utsöndras när vi utför vissa uppgifter.  Det finns två kategorier av uppgifter som ökar på kortisolhalten; de onödiga och de oskäliga. I kategorin onödiga uppgifter ingår de saker som vi upplever inte behöver utföras alls eller som kunde undvikas om vi förbättrade rutinerna. I kategorin oskäliga ingår de saker som inte ingår i vår arbetsroll och borde utföras av någon annan. Gunnar Aronsson, professor på Stockholms universitet, menar på att i förlängningen kan dessa onödiga arbetsuppgifter leda till stress och utmattning.

Så hur skyddar du dig mot stress och sänker kortisolhalten? Lär dig att inte utföra uppgifter slentrianmässigt. Ifrågasätt varje ny uppgift du får i din hand. Tillhör den dina arbetsuppgifter? Om ja, ska jag prioritera den, avsätta tid för att förbättra rutinen eller ignorera den? Om nej, informera personen som gav dig uppgiften att den inte ingår i ditt arbete.

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)