Uppföljning – av vad?

Jag tänkte följa upp en liten tråd från det förra inlägget. Jag fick en kommentar via e-posten kring något jag skrev om uppföljning, exv rapporteringar och kvalitetssäkringssystem. Personen undrade vad jag hade emot uppföljning. Det är väl bra att man har system för att ta reda på om saker och ting går som de ska?

För att vara tydlig: jag har ingenting emot uppföljning eller rapporteringar av olika slag. Det jag har något emot är när de är ensidiga. Med det menar jag när de som fattar beslut om och sätter upp mål för något, endast följer upp i förhållande till beslutet eller målet. Alldeles för sällan är det någon som följer upp hur det påverkar verksamheten i ett större perspektiv. T.ex. hur det påverkar:

  • möjligheterna att göra ett bra jobb
  • kommunikationen
  • kompetensutvecklingen
  • samarbetet

Det som efterfrågas i en ensidig uppföljning är de tänkta konsekvenserna av ett beslut och hur de uppfylls, inte allt det där andra som påverkas av de beslut som fattas. När uppföljning sker på detta vis riskerar uppföljningen att bidra till en ökad frustration eftersom det man vet om verksamheten inte tas tillvara eller att de konsekvenser man har uppmärksammat bedöms som ointressanta av de som har makt att ändra på dem. I slutändan brukar det innebär att de anställda slutar engagera sig eller slutar i verksamheten.

Ensidig uppföljning kan därmed leda till en situation som inte är bra, vare sig för den enskilda människan, organisationens utvecklingspotential eller Sveriges samlade konkurrenskraft. Därför är jag ofta skeptisk till många av de uppföljningssystem som används i arbetslivet. Att följa upp ett beslut är, i mina ögon, att ha ambitionen att förstå vad beslutet har bidragit till, inte bara följa upp de planerade målen.

Därmed inte sagt att alla uppföljningssystem är ensidiga, bara att jag har sprungit på ett antal under mina år i arbetslivet. Men, jag kan ha haft otur. Hur har du det? Fungerar era rapporteringssystem tillfredsställande? Känns det som väl använd tid att fylla i dem? Fångar de det du tycker är viktigt att förstå för att de som behöver det ska kunna fatta väl grundade beslut?

Lisbeth Rydén
Följ mig på: