Uppskattning eller kontroll?

Jag var i England för ett par veckor sedan och såg lite på morgon-tv på hotellrummet. Den alltigenom dominerande nyheten, i flera dagar, var det som i Storbritannien kallas Stafford Hospital Scandal. Det började med att hälsomyndigheterna (under 2008?) ansåg att dödligheten var oroväckande hög på sjukhuset och bad dem redogöra för vad det berodde på. Svaret ledde till en grundligare utredning och att en – ur många aspekter – dålig vård uppdagades. Dålig hygien, dåliga rutiner, dåligt bemötande, dålig mat. Inte mycket som var bra, varken i utförande eller ledning.

Flera hundra anses ha dött i förtid pga av undermålig vård och omvårdnad, sjukdomar man fått pga av brister i hygien etc. Att det var aktuellt igen när jag var i London i år var att det släpptes ännu en utredning med anledning av skandalen. Denna gång med rekommendationer – 290 stycken (!) – för att det inte skulle upprepas.

Bland en mängd olika vinklingar på nyheten fanns frågan om fler granskningsmyndigheter, fler granskningar etc skulle hjälpa. Det är lätt att ropa på mer av kontroll när man hör hur det blev i Stafford. Grundtanken är väl att om man känner sig kontrollerad så gör man det man borde, annars gör man kanske något annat.

Då var det en person som ansåg att det vore en olycklig utveckling. Det finns gott om kontrollfunktioner som det är. Det är (uppenbarligen) inte alltid det hjälper. Han konstaterade också att: ”Människor gör ett bra jobb för att de känner sig uppskattade, inte för att de känner sig inspekterade.”

Vad tror du?

Vad får dig att göra ett bra jobb? Uppskattning eller risken ”att åka fast”?

Är mer kontroll bra eller dåligt? Eller bara nödvändigt?

Eller är uppskattning drivkraften för dig, men ”de där andra”… de behöver nog kontrolleras?

 

________________________________________________________________________________________________________________

Vill du veta mer så sök på: Stafford Hospital Scandal eller Mid Staffordshire Hospital Scandal. En sammanställning över bakgrund, rapporten i fulltext med mera hittar du på The Guardians hemsida.

 

 

Lisbeth Rydén
Följ mig på:
3 Kommentarer
 1. Palle
  Palle says:

  Det finns ju tyvärr de som utnyttjar avsaknad av kontroll.

  Kontroller behövs nog för att säkerställa miniminivån – uppskattning för att göra extra bra.

  • Lisbeth Rydén
   Lisbeth Rydén says:

   Hej Palle! Jag kom att tänka på en sak när jag läste din kommentar. Det finns de som hävdar att verksamheter alltmer organiseras för att den ska granskas (vad mäts och hur), inte för att man ska kunna använda resurserna så väl som möjligt eller för att få till en så bra verksamhet som möjligt.

   Vore kanske intressant att fundera på – hur är ”min” arbetsplats organiserad; för att kunna göra bästa möjliga verksamhet eller för att tillfredsställa kravet på att leverera jämförelsetal och liknande?

Kommentering är stängd.