Pressmeddelande: Arbetslivets Dag 2013

PRESSMEDDELANDE: ARBETSLIVETS DAG

Fokus på arbetslivet – Arbetslivets Dag 2013

En dag för fokus på arbetslivet frågor – Arbetslivets Dag 2013 i Malmö 4 april!

Torsdagen den 4 april är det dags att sätta arbetslivets frågor i fokus i Skåne. Då arrangerar Nätverk Arbetslivet tillsammans med Centrum för Tillämpad Arbetslivsforskning och Utvärdering (CTA) vid Malmö högskola för första gången Arbetslivets Dag.

Syftet är att skapa en mötesplats i Skåne för att diskutera arbetslivets olika frågor. Dagen stimulerar kontaktskapande och kunskapsutbyte för ett godare arbetsliv med hälsosamma arbetsplatser och utveckling av näringslivet i regionen. Deltagarna tar aktiv del i inspel och workshops kring frågor som rör allt från cybermobbning till medarbetarenkäter och kreativa arbetsplatser.

”Vi vill hitta en mötesplats och ett forum för erfarenhetsutbyte mellan olika grupper som arbetar med arbetslivets frågor. Vi hoppas att nå både forskare och HR-folk, fackligt aktiva och studenter, ja kort sagt alla som har ett intresse för den här typen av frågor”, säger Maria Kullberg, ordförande för Nätverk Arbetslivet.

”Det blir inte traditionella föreläsningar utan vi vill ha diskussioner, utbyte och olika perspektiv från aktiva deltagare”, fortsätter Maria Kullberg.

Mellan kl 8 och 18 fylls Ubåtshallen på Malmö Högskola med föredrag och samtal om sex olika teman hämtade från vårt arbetsliv. Dagen avslutas med mingel och eftersnack för att ge ytterligare möjlighet att knyta kontakter för ett gott arbetsliv.

Läs mer på Arbetslivets Dag 2013: arbetslivetsdag.se

Nätverk Arbetslivet är en ideell förening som funnits sedan 2009. Vi vill skapa plattformar som bidrar till ett gott arbetsliv.

För mer info kontakta:
Maria Kullberg, ordf, tel 070 145 37 00, maria@kullbergutveckling.se
Camilla Ländin, vice ordf, tel 070 651 69 39, camilla@primautveckling.se

Nätverk Arbetslivet
Kontakt – Kompetens – Perspektiv
Vår vision är ett gott arbetsliv.

gottarbetsliv.se
twitter.com/arbetslivet
facebook.com/arbetslivet

Arbetslivets Dag 2013 - Malmö 4 april

Maria Kullberg
Följ mig
Senaste inläggen av Maria Kullberg (se alla)