Visions- och planeringsdag i Malmö 3 februari 2012

Planeringsdag i Nätverk Arbetslivet

Förra fredagen samlades planeringsgruppen i Nätverk Arbetslivet för att blicka framåt på 2012 års aktiviteter. Både gamla och nya medarbetare och speciellt inbjudna gäster välkomnades av Maria Kullberg, nätverkets grundare, och arbetet blev precis så dynamiskt som det ska vara vid ett sådant här tillfälle.

Dagen inleddes med en genomgång av innebörderna i nätverkets ledord; kontakt, kompetens och perspektiv och förmiddagen fortsatte med en brainstormande diskussion om vilka olika aspekter av begreppet arbetsliv vi hade med oss. Ämnet är minst sagt brett och ingen infallsvinkel exkluderades, så whiteboardtavlan blev snabbt full. Till slut kunde vi i alla fall konstatera att nätverkets vision om ett gott arbetsliv fortfarande lämnar utrymme för aktiviteter och att mycket ännu kan göras för att förverkliga nätverkets syfte.

På eftermiddagen blev vi mer konkreta. Två workshopar under våren planerades. En på temat projektledning och en ”facebookskola”. Istället för två mindre bloggträffar under året diskuterade vi ett större evenemang i höst och som kronan på verket en ”Arbetslivets dag” under 2013! Bloggen Ett Gott Arbetsliv kommer att få en del nya medarbetare och en ”arbetslivslunch” i Kävlinge bokades in i mars. Fortsatta aktiviteter på Facebook och Twitter ingick också i planeringen.

Med andra ord; Full fart mot ett godare arbetsliv! Tack Maria för en inspirerande och givande dag och tack alla andra som bidrog med sina kunskaper och kompetenser.