Självledarskapet - inte bara av godo

Självledarskapet pratas ofta om som en personlig egenskap eller förmåga som man antingen har eller inte har, men självledarskapet är en organisationsform, med sina specifika karaktärsdrag och villkor, oavsett vilka enskilda människor som för tillfället finns i verksamheten.

Bryta mot osynliga regler på jobbet

/
Mot slutet av min nästan 20-åriga karriär inom polisyrket,…

Rapport från ett aktivitetsbaserat flexkontor med "clean desk policy"

/
”En modern verksamhet måste huseras i en modern byggnad och…

Kommer ni till rätta med era verksamhetsproblem?

Dags för den tredje aspekten av den organisatoriska skyddsronden…

Kommer ni till er rätt?

Jag har precis kommit ut med en bok "Komma till tals, komma till…

Rätt person på rätt plats - om att nyttja personligheter rätt

/
För många arbetsplatser är det befruktande att det finns…

Kommer du till tals?

Jag har precis publicerat min första "riktiga" bok. Den handlar…

Stöds känslomässiga krav på jobbet?

/
"Jag ska ha mina pengar insatta på kontot nu!" "Du får fixa…

Vem får synas och ta plats på jobbet?

"Vad gör vi som underlättar eller försvårar för människor…

Koka inte grodan

Koka inte grodan Springer du och din organisation på i samma hjulspår? Håller ni på att koka grodan? Läs om hur du kan förebygga att bli kokt.