Cybermobbning i arbetslivet. Arbetslivets Dag 2013.

Som andra punkt på Arbetslivets dag presenterade Sandra Jönsson, fil dr i psykologi, och Rebecka Forssell, doktorand vid Urbana studier på Malmö högskola, fenomenet cybermobbning. Rebeckas avhandlingsarbete handlar om cybermobbning i arbetslivet.

Cybermobbning i arbetslivet. Rebecka Forssell och Sandra Jönsson

Rebecka Forssell, doktorand och Sandra Jönsson, fil dr i psykologi

Sandra och Rebecka introducerade begreppet cybermobbning genom att visa ett utdrag ur SVT:s program Granskarna den 5 februari 2013; Män som näthatar kvinnor, där ett antal kvinnliga journalister läser högt ur kränkande epost. Inslaget var djupt omskakande. Det grova språket och tillmälena i breven var respons på sakligt journalistiskt arbete och tydligt könsrelaterat.

Efter filmen fortsatte Sandra och Rebecka sitt resonemang genom att överföra fenomenet cybermobbning till arbetsplatser i allmänhet. 8-9 % av både kvinnor och män i Sverige uppger att de blivit utsatta för mobbning på sina arbetsplatser och kommunikationen på våra arbetsplatser sker allt mer i elektronisk form. Kan det vara så att cybermobbning kan ses som en förlängning av traditionell mobbning eller är det ett helt nytt fenomen?

Kränkande sms eller epost, exkluderande från epostlistor, kränkande information som läggs ut på nätet är exempel på cybermobbning och svårt att värja sig ifrån. Gränserna mellan arbete och privatliv suddas ut genom att internet är tillgängligt dygnet runt och inget du kan stänga dörren för när du kommer hem. Spridningen är snabb och svår att radera och förövaren kan vara anonym. Dessutom förskonas förövaren från att se den utsattes reaktioner.

Resultatet av projektet om cybermobbning förväntas kunna ge stöd och hjälp till hur man i olika organisationer kan arbeta preventivt inom arbetsmiljöområdet. Under tiden kan du fundera själv; Förekommer cybermobbning på din arbetsplats? Hur hanteras det i så fall? Vilket ansvar har chef och medarbetare att förebygga förekomsten av cybermobbning?

Vill din organisation eller arbetsplats delta i pilotstudien kan ni ta kontakt med Sandra och Rebecka på nedanstående adresser:

Epost: rebecka.forssell@mah.se

www.facebook.se/cybermobbningiarbetslivet

http://blogg.mah.se/cybermobbningiarbetslivet

Dokumentation

För dig som inte var med finns här nedan PowerPointpresentationen samt föredraget i sin helhet på video. Håll till godo! :)

Presentationen på Slideshare

Cybermobbning. Föredrag av Sandra Jönsson & Rebecka Forssell. Arbetslivets Dag 2013

Föredraget på YouTube