Skolan ger hjärtproblem, kommuner säger upp sjukskrivna

Läste några artiklar på Du&Jobbets hemsida idag, och fastnade för några av dem.

Skolan ger hjärtproblem

Den första artikeln; Skola och vård orsakar mest hjärtproblem, handlar om att personal i skola och vård löper större risk än andra personalgrupper att drabbas av skadlig stress. Det leder till en ökad frekvens av sjukdom såsom hjärtinfarkt. Det finns även studier som antyder att stroke kan ha en koppling till den skadliga stressen.

Du&Jobbet: Skola och vård orsakar mest hjärtproblem

Bild från Du&Jobbet: Skola och vård orsakar mest hjärtproblem. (Klicka på bilden så kommer du till artikeln.)

Vill du veta mer kan du läsa kunskapsöversikten Arbetsmiljöns bidrag till hjärt-kärlsjukdom (pdf) från Arbetsmiljöverket.

Kommuner säger upp

Nästa titel som fångade min uppmärksamhet var Vanligast att kommuner säger upp sjuka. Med tanke på vad jag nyss läst om den (ofta) kommunanställda personalen hajade jag till av rubriken. Det är Försäkringskassan som frågat fackliga företrädare och personalansvariga om deras uppfattning kring arbetsgivarnas agerande vid sjukskrivning. Speciellt i kommunerna upplever de att arbetsgivaren säger upp långtidssjukskrivna.

Vad gör vi åt det?

Detta sammantaget gör att jag känner starkt att det verkligen behöver göras något för att motverka det här: Ont om bevis för att god arbetsmiljö lönar sig. Utdrag ur artikeln:

det finns visserligen studier som antyder ett samband, men forskningen är bristfällig. Studierna är få och de som gjorts har ofta dålig kvalitet.

Det finns vissa belägg för att höga krav och låg kontroll över arbetet har ett samband med minskad produktion för anställda som har ont i rörelseorganen. I övrigt är bevisen begränsade.

Ja, vad säger man?

Maria Kullberg
Följ mig
Senaste inläggen av Maria Kullberg (se alla)