Dead Man Working

Dead Man WorkingJag har läst en liten bok om vad arbetslivet gör med oss människor. Boken heter Dead Man Working och är skriven av Carl Cederström och Peter Fleming. Boken har många poänger, den ena hemskare än den andra, om hur arbetets principer äter sig in alla områden av vårt liv. Det finns inget sätt att fly.

Cederström och Fleming utgår från att arbetslivet på olika sätt organiserat bort mänsklighet till förmån för objektivitet, regler, rutiner, produktivitet, kvantifieringar mm. Bristen på mänsklighet och mening i arbetslivet har kompenserats med att försöka skapa en meningsfull tid utanför arbetet; meningen med arbetet har således blivit att kunna erhålla pengar för att spendera dem på något meningsfullt. Detta är en klassisk effekt av det ’moderna’ arbetslivet.

De menar att denna meningslöshet, denna tomhet, denna själsliga öken, nu har gått så långt att arbetsgivaren med olika medel försöker återinföra ’liv’ på arbetsplatserna genom att anlita människor som ska se till att det blir ’kul’ att arbeta och att alla kan vara sitt ’äkta jag’. En ’äkthet’ som inte blir det minsta äkta, utan påklistrat och påtvingat, utan egentligt val för den enskilde att inte delta i de aktiviteter i form av exv. team building, ’öppenhjärtiga samtal’ mm som påbjuds för att skapa denna ’äkthet’.

När jag läser pendlar jag mellan igenkänning och hopplöshet. Hopplöshet eftersom jag känner igen mig. Inte för att det är lika hemskt överallt eller för alla men riktningen på utvecklingen och resonemangen – de känner jag tyvärr allt för väl igen. Om det inte redan har hänt så är vi i alla fall på god väg. Författarna har många poänger och jag kan inte här göra dem rättvisa. Däremot kan jag rekommendera att läsa boken, så det tänker jag göra – LÄS DEN!

________________________________________________________________

PS. Boken är på engelska och på cirka 75 sidor. Den kan beställas hos din bokhandlare, i alla fall på nätet, och kostar dryga hundralappen.

Lisbeth Rydén
Följ mig på: