Den framtida mobila arbetsplatsen II

I mitt förra inlägg skrev jag om att vara nomad dvs. de som kan tänka sig att jobba externt på tillfälliga arbetsplatser på ett kontor eller ett café och är nöjd med att kunna ladda ner det man behöver via internet. Detta inlägg ska handla om vad detta innebär för organisationen som har anställda nomader.

 

Arbetsplats och verktyg:

Att ha nomader som medarbetare innebär att organisationen behöver titta över sina lokaler och skaffa tillfälliga arbetsplatser. Fundera över hur många platser som behövs, om det ska finnas möjlighet att ha en personlig hurts eller ej? Behövs det särskilda telefonfria platser, om många är inne samtidigt? Vad ska organisationen ha för policy om alternativa arbetsplatser? Får medarbetaren jobba på offentliga platser t ex kaféer eller bara hemifrån?
Krävs även att organisationen ser över sin IT-policy och sina befintliga program. För att medarbetaren ska kunna jobba externt behöver organisationen ta ställning till vad som ska nås via internet med rätt säkerhetsnivå. De behöver också konvertera befintliga program så att de kan nås på internet.

Arbetstid

Att jobba med nomader betyder att arbetstiden kan bli mer flytande än innan. Ni behöver fundera över vilken nivå ni önskar. De två ytterligheterna är; att medarbetarna alltid ska vara tillgängliga vanlig kontorstid eller att medarbetarna har möjlighet att jobba när de vill så länge de sköter sina åtaganden. Det senare kan lätt leda till interna tvister, framför allt om organisationen har både nomader och bosättare dvs. de som alltid jobbar inne 8-5.

Arbetsuppgifter

Att vara nomad passar inte alla arbetsroller. Fundera igenom vilka avdelningar eller arbetsroller det skulle passa för och vad det fyller för syfte.
Fundera även över de olika arbetsuppgifter som finns och vilka som behöver utföras extern från kontoret. Finns det IT-stöd eller annat för att kunna utföra dem?

Arbetsgemenskap

Genom att ha många nomader missar du synergieffekten och den kontinuerliga status- och informationsuppdateringen mellan avdelningar och medarbetare, som kommer ur de spontana möten som uppstår på kontoret. Det är därför viktigt att man enkelt och smidigt hittar andra kommunikationssätt. Det kan vara kontinuerliga web/telefonmöten, interna program för gruppdiskussioner och info eller speciella internportaler per avdelning eller arbetsgrupp.

Arbetsledning

Att vara spridda geografiskt på en avdelning kräver en annan typ av ledarskap, än det traditionella.  Hur ska den kontinuerliga dialogen mellan medarbetarna och mellan chef och medarbetare fungera? Hur får ni kontinuerliga statusuppdateringar av arbetet? Behöver ni IT-stöd eller annat för att få det att flyta?

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)
1 svara

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] platser än det traditionella företagskontoret. Vilka utmaningar står din organisation inför? Läs mer. This entry was posted in Uncategorized by eva. Bookmark the […]

Kommentering är stängd.