Har du kulturell Intelligens?

Att jobba i en internationell miljö är alltid en utmaning, både som ledare och medlem i en internationell grupp. Det är svårare att kommunicera och samarbeta, ofta leder det till frustration för någon av parterna. Därför är det viktigt att vara kulturellt Intelligent för att få gruppen att fungera.

Du är kulturellt intelligent när du kan anpassa dig till olika kulturer och förstå människor värderingar, attityder och beteenden. Kulturellt intelligenta personer kan kommunicera, samarbeta och förhandla med människor med olika bakgrund. För att bli Kulturellt intelligent behöver du ha följande:

  1. Drivkraft: Vara nyfiken på nya kulturer och nya miljöer.
  2. Kunskap: Studera hur en kultur formar människors beteenden, värderingar och övertygelser.
  3. Strategi: Hitta en strategi att kommunicera och samarbeta med personer från en specifik kultur.
  4. Agerande: Uppföra sig utifrån de kulturella förutsättningarna och vara lyhörd för vad som förväntas i olika situationer.

 

Under de snart 30 år som jag jobbat med människor från alla kontinenter kan jag konstatera att vara lyhörd och anpassa sig till situationen är oftast det bästa. För hur agerar du när du utbildar japaner i affärssystem och de inte är ok i deras kultur att erkänna att man inte förstår? Jag testade i alla fall att ta en dialog med dem individuellt och föreslå alternativa sätt att hantera systemet. I efterhand fick jag ett tips från en av mina asiatiska kursdeltagare, som jobbat för svenska företag i många år. Ställ alltid kontroll frågor. Får du konstiga eller undvikande svar, då har personen troligtvis inte förstått. Dags att förklara en gång till eller göra en skriftlig instruktion.

Hur agerar du när en amerikansk chef kör över din planering för de amerikanska projektmedlemmarna? Be en av dina chefer, helst någon som är högre i rang, kontakta hen och förklara att detta ska prioriteras.

Hur agerar du när syd Européer bara deltar på eftermiddagsmöten och ignorera de på förmiddagen? Lägg mötena på eftermiddagen istället och acceptera att man i syd Europa sällan börjar jobba förrän vid 10-tiden.

Hur agerar du när de asiatiska projektmedlemmarna verkar vara lediga mest hela tiden p.g.a .olika nationella högtider? Ha is i magen, så länge saker levereras i tid är det inte ett problem. (I mitt fall levererades saker oftast i tid.) Om det blir förseningar, dags att titta över planeringen. Kan du tillsätta fler resurser eller förskjuta leveranstiden?

Det jag dock kan konstatera är att ju längre en internationell grupp jobbar tillsammans desto homogenare blir den och ju mer de kommunicerar med varandra helst fysiskt eller via videokonferens desto snabbare går det. Medlemmarna anpassar sig då till varandra och den interna företagsandan.

Lycka till med att bli kulturellt intelligent!

(Fritt efter Dr David Livermore, ” The Cultural Intelligence Difference”)

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)