Inkompetensen vinner alltid?

För ett par veckor sedan fick några svenskar Ig Nobel Prize för sin forskning om hur dyngbaggar navigerar. Ig Nobel Prize är ett pris som ges till forskning som man först lätt skrattar åt men som sedan får en att tänka efter. I samband med årets utnämningar kom jag genom en vän i kontakt med den så kallade Dunning-Kruger-effekten som fick priset 2000.

Dunning & Krugers forskning visar att de som är inkompetenta inom ett område tenderar att överskatta sin egen kompetens eftersom de inte inser sina misstag. De har också svårt att känna igen kompetens hos andra. De kompetenta däremot tenderar att underskatta sin förmåga enligt principen: ”om jag tycker att det är lätt så är det nog lätt för alla”.

Resultatet blir att den kompetente får lägre självförtroende eftersom den inte anser sig kunna mer än andra, medan den inkompetente får ett väldigt gott självförtroende. Eftersom den inkompetente är så säker på sig och sin sak tänker den kompetente att den personen verkligen måste veta vad hen håller på med. Annars skulle hen inte vara så säker, för det skulle inte den kompetente vara. Konsekvensen blir: ”Ju mer en person insett att den inte kan allt desto mer benägen är den att lita på tvärsäkerhet hos andra.”

Tänk om det är så världen – eller om vi ska nöja oss med det som vi ägnar oss åt här, dvs arbetslivet – styrs? Där den inkompetente inte inser sina begränsningar och där den kompetente inte inser att alla inte är lika kompetenta och därmed låter de inkompetentas synpunkter och beslut få mer inflytande än de förtjänar? Visst fastnar skrattet i halsen? Eller vad tycker du? Stämmer resultaten med dina erfarenheter? Vinner inkompetensen alltför ofta över kompetensen?

——————————————————————————————————–

Även om Dunning & Kruger bevisade hypotesen så har tanken tänkts långt innan dess. Enligt Wikipedia var redan Confucius (551–479 f Kr.) inne på samma linje: ”Verklig kunskap är att förstå vidden av sin okunnighet” (fritt översatt).

Eller som filosofen Bertrand Russel (1872–1970) uttryckte det: ”Felet med vår värld är att de dumma är så säkra och de kloka så fulla av tvivel.”

Vilket självklart också leder mig till ett av mina favoritmotton: ”Utan tvivel är man inte riktigt klok” av Tage Danielsson (1928-1985)

Lisbeth Rydén
Följ mig på:
1 svara

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Dunning & Kruger har bevisat hypotesen att de inkompetenta oftare får rätt än de ”borde”. Hur kommer det sig? Läs mer >> […]

Kommentering är stängd.