Ledarskap med flow, vad är det?

  1. boss-vs-leader-800x800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni vet den där känslan när allt bara flyter på och funkar på jobbet. Du känner arbetsglädje och är nöjd med din prestation. Relationerna med kollegor och chefer är tipptopp och kommunikationen den allra bästa. Allt känns helt enkelt helt perfekt. En bra dag på jobbet.

Nja, eller det kanske snarare kanske en önskad känsla. Att det flyter på och finns arbetsglädje alltså. För helt perfekt kan det förstås aldrig bli, men förhoppningsvis BRA i alla fall. Och det räcker långt.

Ledarskap och flow
Bra på så sätt att chefen vet hur man leder snarare än bossar. Att chefen är medveten om relations- och förändringsbeteenden. Alltså att exempelvis stödja, uppmuntra och lyfta insatser och prestationer och att vara öppen för nya idéer. För i så fall bådar det gott för att tillsammans nå uppsatta mål och resultat och samtidigt låta medarbetarna vara i flow. Vad motsatsen får för konsekvenser behöver jag knappast gå in på.

En rapport från Ennova 2015 visar att fyra av tio svenskar anser sig ha dåliga chefer och att vi i Skandinavien har en sämre ledarskapskvalitet jämfört med andra länder. Särskilt när det gäller bristen på feedback och otydliga mål.

Skillnaden mellan chefskap och ledarskap:

Chefskap – förvaltning                                        

Planering och budget.

Organisera och bemanna personal.

Kontroll och problemlösning.

Ordning och reda.

Göra rätt saker.

Ledarskap – utveckling

Skapa vision och strategi.

Kommunicera och sätta färdriktning.

Motivera till handling.

Nytänkande, flexibilitet.

En högre ledarskapskvalitet och att sträva efter ett ledarskap med flow snarare än ett bossigt chefskap med BARA målfokus. DET kan ju vara en bra början till att skapa arbetsglädje, bra relationer och kommunikation, och samtidigt öka frisknärvaron, eller vad tror ni?

 

 

boss

 

Om flow
”Vi kan bara uppleva att vi anstränger oss om vi är självmedvetna, medan flow-tillståndet gör så att självmedvetandet upphör. Det är en anledning till att en ansträngningslös koncentration (effortless attention) uppstår vid flow. Mental aktivitet i alla kanaler som inte är relevanta till den nuvarande uppgiften stängs av och individen får en möjlighet att bemöta högre krav på ett effektivt sätt, utan att bli utmattad.

Källa: Wikipedia

 

Önskar er en bra arbetsdag! Ta hand om er och varandra!

Suzanne Vikström
Senaste inläggen av Suzanne Vikström (se alla)