Nätverk Arbetslivet blir ideell förening

En ny start för Nätverk Arbetslivet!

Nätverk Arbetslivet blir ideell förening!

Nätverk Arbetslivet blir ideell förening!

Idag har vi haft ett möte där vi har beslutat att göra Nätverk Arbetslivet till en ideell förening. Hittills har vi ”bara” varit ett nätverk där förekommande ekonomi har skötts genom initiativtagarens företag, d v s KullbergUtveckling. Ekonomin har gått på +-0, och bitvis varit sponsrad av KullbergUtveckling. Nu separeras ekonomin och Nätverk Arbetslivet blir fristående. Jag finns kvar med mitt engagemang för arbetslivets frågor, men vi får gemensamt ansvar för ekonomi och verksamhet. Det tycker jag känns oerhört roligt och inspirerande! Jag hoppas att många framöver vill vara delaktiga i arbetet med att uppmärksamma arbetslivets frågor!

Interimstyrelse

Vi som var närvarande vid mötet bildar nu en så kallad interimstyrelse – en styrelse som leder arbetet och förbereder det årsmöte som ska anta föreningens stadgar. Vi räknar med att ha ett möte i juni för att arbeta fram förslag på stadgar, ramar för medlemskap samt ledamöter/suppleanter i styrelsen. Årsmötet kommer sedan att äga rum i början på hösten. Hoppas du vill delta då!

Verksamhet

Vi har för avsikt att fortsätta bedriva samma verksamhet som tidigare, med träffar och workshops som syftar till att sprida kontakt, kompetens och perspektiv med fokus på arbetslivets frågor. Vår vision är ett gott arbetsliv. Vår blogg Ett Gott Arbetsliv fortsätter i precis samma anda, och likaså våra olika kanaler i sociala medier; twitter, sida på facebook och vår härliga diskussionsgrupp på facebook. Nytt är att vi satsar på Arbetslivets Dag 2013! Mer information om det utlovas framöver!

Har du några tankar om vad Nätverk Arbetslivet kan och bör ägna sig åt när det gäller att uppmärksamma arbetslivets frågor? Hör av dig och tipsa oss! Eller kom med förslag och dra igång något!

Förväntansfulla hälsningar,

Maria Kullberg
grundare och initiativtagare till Nätverk Arbetslivet

Maria Kullberg
Följ mig
Senaste inläggen av Maria Kullberg (se alla)