5 frågor för snabb problemlösning

Ju mer erfarenhet vi får desto mer kopplar hjärnan ihop saker med det som vi redan vet. Det betyder att vi ibland tenderar till krångla till det när vi försöker att lösa problem.  Då är det bra att ta till en enkel men genial metod; att ställa 5 frågor kring problemet. Metoden hjälper dig att snabbt komma fram till vad som orsakar problemet och därmed hitta en långsiktig lösning. Inte bara en temporär lösning som tar bort symptomen.

De fem frågorna börjar med ”Varför….” och ställs utifrån vad du får för svar från den föregående frågan.  Ett exempel, Fredriksson AB, en av dina kunder, är inte nöjd med det ni levererat.  Ställ då följande frågor:

  1. Varför är Fredriksson AB inte nöjd?  Vi levererade inte i tid.
  2. Varför levererade vi inte i tid? Det tog längre tid än vi beräknat att ta fram tjänsten.
  3. Varför tog det längre tid än beräknat? För att vi inte insåg hur komplicerad tjänsten var att utföra.
  4. Varför underskattade vi komplexiteten? För att vi inte gjorde en detaljerad plan för vilka steg som ingick i tjänsten.
  5. Varför gjorde vi inte någon detaljerad plan? För att vi hade ont om tid pga. för många projekt på gång parallellt och ville snabbt komma igång.

Slutsats att vi behöver avsätta mer tid för att detalj planera våra projekt och på så sätt bättre kunna leverera i tid.

Lycka till med de fem frågorna!

(Källa: Five Whys av Toyota)

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)