Krav och kontroll – så bemästrar du din stress (så att inte den bemästrar dig)

Vad är stress, egentligen? Det är en fråga som saknar ett rakt och enkelt svar. Vad som är hyperstressande för en person, kan vara helt lugnt för en annan. Inom psykologin finns flera olika teorier och modeller för att förklara hur stress uppstår. En av de vanligt återkommande är modellen med krav och kontroll, som jag tänkte att vi skulle titta lite närmare på idag.

För några år sedan arbetade jag i en verksamhet där det just då rådde en del turbulens. En kollega skulle göra ett längre uppehåll och planen från arbetsgivarens sida var att inte ersätta kollegan under tiden – ”det kan ni väl lösa ändå”, menade arbetsgivaren. Vi som jobbade ihop satte oss då mer och fyllde i en så kallad konsekvensanalys av vår arbetsmiljö – något man ibland gör inför större förändringar, för att bedöma vilka effekter förändringen eventuellt kommer att få.

Man kunde markera på en skala mellan 1 och 4 i vilken allvarlighetsgrad som verksamheten skulle komma att påverkas. 1 innebar en liten och obetydligt påverkan, 4 innebar en stor och allvarlig.

Vi bedömde riskerna för vår arbetsmiljö – tyckte vi

Sagt och gjort, vi strösslade med 3:or och 4:or för att verkligen signalera hur allvarligt vi ansåg det vara att vår kollega inte skulle ersättas.

Några dagar senare fick vi ett smått panikartat samtal från personalavdelningen. Tydligen hade vår rapport, strösslad med 3:or och 4:or, signalerat att det handlade om ren livsfara. Att vi ungefär skulle börja utföra vårt arbete uppe på höga bjälkar i luften utan säkerhetslinor. Att fara för liv och lem förelåg.

”Och så är det väl inte?” menade handläggaren på personalavdelningen. ”När jag läser er rapport ser jag ingen fara för den fysiska hälsan – det är ju bara psykosocialt och organisatoriskt?”

Vi blev förstummade.

Bara psykosocialt och organisatoriskt?

Krav och kontroll - psykolog Lina Bodestad, Ett Gott Arbetsliv

När organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö äntligen blev ”på riktigt”

Några år senare kom Arbetsmiljöverket ut med en ny föreskrift: Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter. 2015 hade man äntligen förstått något många av oss vetat i decennier: att den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön är minst lika viktig – på många håll ännu viktigare – än den rent fysiska.

Vi som har ”kontorsjobb” upplever sällan fara för vår fysiska hälsa. Ett sinande kaffeförråd eller trassliga papper i kopiatorn klassas sällan som livshotande, även om de kan ställa till förtret. Däremot finns det många saker i den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön som kan orsaka både stress, oro, psykisk ohälsa och i värsta fall utbrändhet. Därför blev jag som psykolog väldigt glad när Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter kom. De bygger nämligen just på krav-och-kontroll-modellen, som på ett bra sätt förklarar när, hur och varför vi blir upplever stress.

Krav och kontroll – en modell som varit med länge

Redan i slutet av 1970-talet lanserade forskaren Karasek modellen som idag kallas för krav-kontroll-modellen. I korthet handlar modellen om balansen mellan upplevda krav, t ex på jobbet, och upplevd egen kontroll, det vill säga hur mycket inflytande jag själv har över min jobbsituation. Låt oss titta lite närmare på modellen med hjälp mitt favoritverktyg: rutor och pilar.

 

Krav och kontroll - psykolog Lina Bodestad, Ett Gott Arbetsliv

Passiv – låga krav, låg kontroll

Om jag upplever låga krav och låg kontroll, finns risken att jag känner mig passiv. Jag känner mig inte behövd och vet inte heller vad jag skulle kunna göra för att förändra min situation. Att befinna sig i ett sådant läge under en längre tid kan orsaka stress trots att man inte ”har massor att göra”. Avsaknaden av mening och sammanhang kan vara precis lika stressande som ett mer hektiskt schema.

Låg press – låga krav, hög kontroll

Om jag upplever låga krav och hög kontroll, kan arbetet fungera ganska bra, åtminstone en tid. Här hittar vi många typer av administrativa jobb, som t ex kundtjänst, reception och liknande. Arbeten som ibland kan vara repetitiva och som man ganska snabbt sätter sig in i.

På sikt finns risken att den låga utmaningen gör vissa människor uttråkade. Andra trivs däremot som fisken i vattnet med att känna att man bemästrar sitt jobb och att saker och ting ser ungefär likadana ut från dag till dag.

Hög press – höga krav, låg kontroll

Om jag befinner mig i den röda rutan med höga krav och låg kontroll, innebär det att kraven som ställs på mig i mitt dagliga arbete överstiger den kontroll och de resurser jag har till förfogande. Jag har helt enkelt för mycket på min tallrik eller för många bollar i luften. Balansen mellan krav och kontroll är skev, vilket på sikt kan leda till överansträngning.

Många jobb innebär att man ibland, i kortare perioder, befinner sig i den röda rutan en stund, t ex i sluttampen av ett stort projekt. Däremot kan en längre tid av höga krav och låg kontroll leda till stress, ohälsa och utbrändhet om inte jag får tillräckligt med tid och utrymme för återhämtning mellan varven.

Aktiv – höga krav, hög kontroll

Många människor, däribland jag själv, trivs bäst i den gröna rutan med höga krav och hög kontroll. När det är mycket att göra och saker som händer, samtidigt som jag känner att jag bemästrar situationen och har resurser att hinna, orka och kunna möta de krav och behov som uppstår. I den gröna rutan har man många järn i elden, men inte fler än att man hinner ha en överblick och en plan för när och hur olika uppgifter ska utföras. Balansen mellan krav och kontroll är god, vilket skapar arbetsglädje och lust att utvecklas och nå nya mål.

Krav och kontroll – var befinner du dig?

Jag tänkte avsluta mitt inlägg med en liten övning till dig:

Steg 1

Ta fram ett papper och rita upp de fyra rutorna med krav- och kontrollaxlarna på. Sätt ett kryss där du befinner dig idag, i din jobbsituation. Var hamnar du? Hur kommer det sig att du hamnar just där? Skulle du vilja förflytta dig, i så fall vart? Hur skulle du kunna göra detta?

Steg 2

Nästa gång du och dina kollegor har t ex en arbetsplatsträff (APT) eller annat möte där ni hinner prata lite om arbetsmiljö – låtsas att hela rummet är modellen med de fyra rutorna och placera ut er därefter. Ställer sig folk på olika ställen? Samlas fler på ett ställe? Vilka skulle vilja förflytta sig och hur kan ni hjälpas åt med detta?

Vad kan du göra för att skapa balans mellan kraven och kontrollen i ditt jobb? Kommentera gärna nedan!

–Lina

Lina Bodestad
Följ mig
1 svara

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Läs mer: Krav och kontroll – så bemästrar du din stress (så att inte den bemästrar dig) […]

Kommentering är stängd.