Värdegrunden ska genomsyra allt. Annars är den meningslös.

De flesta företag och organisationer arbetar idag med sin värdegrund på något sätt. De tar fram värdeord som ska genomsyra verksamheten. Meningen är att organisationens varumärke ska förknippas med rätt värderingar och att de anställda ska känna sig som en del av någonting större.

Alltför ofta verkar värdegrundsarbetet stanna vid vackra ord. I bästa fall når orden ut till medarbetarna, eller så har de till och med fått vara med och ta fram dem, men genomsyrar de verksamheten? Och vet någon vad det egentligen betyder?

När jag coachar eller utbildar ledare så brukar de i någon form få ta fram sin egen ledarskapsvision. Tillsammans pratar vi om vilka värderingar som ledaren vill ska genomsyra ledarskapet. Vad är viktigt, vad är grundläggande i hur just du ser på organisationen och ditt ledarskap?

Först när visionen är klar börjar det verkliga arbetet. Nu gäller det att ha med sig alla de fina formuleringarna i vardagen. I varje beslut, i varje möte behöver visionen finnas med.

Det kräver reflektion. Och reflektion kräver mod. Mod att ställa sig frågan: har jag varit den ledare jag vill vara idag? Finns det någonting som jag är mindre stolt över? Vad behöver jag i så fall göra för att ta mig tillbaka på banan?

Allra mest nytta gör visionen om den får vara med i svåra situationer också. Hur vill jag lösa den här konflikten, eller hålla det här besvärliga samtalet, på ett sätt som gör rättvisa åt min vision? Vem väljer jag att vara i just den här situationen?

Visst vore det spännande om en organisations värdegrund kunde fungera på ett liknande sätt. Om varje medarbetare kunde få stöd i att reflektera över sitt eget arbete med utgångspunkt i värdegrunden och få hitta sina egna formuleringar om vad som är viktigt.

För att värdegrunden verkligen ska genomsyra verksamheten behöver organisationen dessutom leva som den lär. Hur är det med chefernas bemötande av medarbetarna, olika system som tidrapportering och kvalitetssäkring, möteskultur och samtalet kring fikabordet. Lever de upp till organisationens värdegrund?

Om inte, vad ska ni egentligen ha den till?

Lisa Moraeus
Senaste inläggen av Lisa Moraeus (se alla)
3 Kommentarer
  1. Jacob
    Jacob says:

    Jag läser just nu Geir Lippestad ”Det vi kan stå för”. En god bok i värdebaserad kommunikation. Teamet som försvarade Anders Breivik behövde hela tiden gå tillbaka till kärnan i deras engagemang. Varför de ställde upp och vad det var som fick dem att fortsätta. En god studie.

  2. Lisa Moraeus
    Lisa Moraeus says:

    Tack för tipset Jacob! Den vill jag gärna läsa. Lippestad och hans team är ett utmärkt exempel på hur man kan använda sin värdegrund. Jag tror det vore bra om vi ställde oss de frågorna till vardags, även vi som inte står inför samma svåra moraliska dilemma.

Kommentering är stängd.