Kommunikation på sociala medier

Det här egentligen gammal skåpmat, men tål att diskuteras och skrivas om fler än ett par gånger. De sociala mediernas inflytande på människor är stort. Och det lär inte minska. Det finns fler än ett sätt att se på deltagandet i sociala medier. Det handlar dels om att vara kritisk till det en läser,  tänka efter innan en delar andras inlägg eller artiklar från dubiösa källor. Jag tycker också att det handlar  om att vara uppmärksam på hur en själv kommunicerar och därmed uttrycker sig.

Under de senaste veckorna har det varit ett enormt stort flöde av inlägg på bland annat Facebook, angående flyktingarnas situation i exempelvis Ungern. Engagemanget för flyktingarna har varit stort och  FB-inläggen har säkerligen varit till stor hjälp för att öka människors vilja att hjälpa. Det är glädjande.

De sociala medierna har alltså inflytande på våra val och på hur stort engagemang vi visar inför andra människor i nöd och hur villiga vi är att hjälpa till. Själv har jag bland annat skrivit till Malmös Socialtjänst och sagt att jag kan någon eller två dagar i veckan arbeta på de hem man upprättar för ensamkommande flyktingbarn. Huruvida det blir något av det vet jag inte än. Och jag blir väldigt upprörd över att det finns människor som spyr ut sitt hat mot flyktingarna, som lägger upp artiklar från minst sagt tvivelaktiga sajter.. Samtidigt är motståndet stort mot hat och förakt och det gläder mig. Sociala medier har öppnat för både positivt och negativt engagemang, men det positiva har segrat. Så verkar det vara åtminstone. Heja! Och därmed sagt att sociala medier har stort inflytande på utvecklingen i världen. Det är gott i många stycken.

Det finns också baksidor av kommunikation som sker i text. Det är vi alla medvetna om, eller hur? Det är mycket lätt att antingen bli för okritisk eller också för bokstavlig, när man tolkar inlägg, nyhetssajter och förment skämtsamma inlägg. Och inte minst är det lätt att missuppfatta varandra, därför att  tonläge, kroppsspråk, ögonkontakt saknas i skriftlig kommunikation. Vi människor är ju i starkt behov av att kommunicera med fysiska uttryck, som antingen kan förstärka  eller förminska allvaret i det man vill kommunicera. De fysiska uttrycken kan vara avgörande för om mottagaren uppfattar skämtsamheter, allvar eller andra yttringar som är viktiga för att det som sägs ska uppfattas rätt.
Själv är jag oerhört känslig för att stereotypa uttryck, som i många fall också uttrycks som sanningar om hur vi ska vara eller inte vara. Det är en sak att vi fastnar för uttryck som tilltalar oss eller får oss att känna oss starka. Men är vi säkra på att det uppfattas på samma sätt av alla? Det här med kommunikation är svårt. Verkligen svårt. Särskilt i media, eftersom vi inte har en aning om vem som läser.

Häromdagen hade en person jag känner på FB,  skrivit ett inlägg som handlade om lite olika besvärliga saker. I ett stycke nämns också att någon hade drabbats av cancer .  Under inlägget låg en bild med ett citat.  Citatet handlade i princip om att vi alla väljer hur vi vill vara. Jag fick inte ihop bilden med texten om den som drabbats av cancer i själva inlägget, men bestämde mig för att fråga istället för att bli störd över något som jag kanske missuppfattat. Det visade sig att jag faktiskt hade misstolkat budskapet. Citatet var alltså kopplat till något helt annat än den som drabbats av cancer.
Det intressanta var att det blev en bra diskussion mellan oss, om just  hur lätt det är att tolka det skrivna ordet på ett sätt som inte stämmer överens med skribentens intention. Men det är bara att tacka för bra och konstruktivt samtal som vi nog båda lärde oss något av.

Jag har också varit med om debatter där kommentarerna kan uppfattas som hårda och aggressiva, även om det inte avsikten. Det kan vara svårt att förmedla avvikande uppfattningar på ett sådant sätt att det ändå känns respektfullt. En glömmer att tänka på att det som enbart uttrycks i skrift kan se hårdare ut än vad det kanske hade upplevts i ett möte i verkligheten.

Det finns mängder av exempel på goda effekter av sociala medier, men det finns också en hel del risker och mindre goda effekter. Därför är det också viktigt att själv tänka på hur en uttrycker sig, vad en vill förmedla. Lika viktigt är det förstås att vara tydlig med att en vill förstå vad den andra menar och att inte allt för hastigt dra fördomsfulla slutsatser och därmed döma någon, innan hen har fått möjlighet att förklara sina intentioner. Först då kan vi få bra diskussioner och ökad förståelse för varandra.

Så, därför är det så viktigt att använd sociala medier väl och försök komma ihåg att vi alla är människor med allt vad det innebär av både storhet och tillkortakommanden. Det är inte fel att fråga om en är osäker på hur en text/ett inlägg ska tolkas. Det är absolut den bästa vägen för att undvika missförstånd! Man lär så länge man lever, förhoppningsvis i alla fall!

 

 

 

Cecilia Sahlström
Senaste inläggen av Cecilia Sahlström (se alla)