Öka kommunikationen – prata som du tänker

Vid möten läggs mycket tid på att försöka kommunicera ut ett budskap eller ståndpunkt. Oftast är det svårt att snabbt få de andra deltagarna att förstå poängen med det du säger.  Men det finns genvägar till att snabbt få ut ditt budskap.

Oftast när vi presenterar en ny idé för andra fokuserar vi på fördelarna med en idé istället för hur du tänkte när du kom fram till din ståndpunkt. Vi fokuserar mer på vad, när och hur än varför. Detta gör att åhörarna inte hänger med och förstår ditt budskap efter din presentation. Att låta de andra delta i din tankeprocess, kan vara bra av flera anledningar.

Omedvetet tror vi att andra tänker på samma sätt och se världen som vi gör. Vilket betyder att vi utgår ifrån att de snabbt drar samma slutsats som vi. Men eftersom hjärnan har en tendens till att fylla i sina egna slutsatser när vi inte har tillgång till alla detaljer. Så kan ditt budskap lätt ”förvanskas” under din presentation och få en helt annan betydelse för åhörarna.

För att förstärka buskapet och få de andra att se idén på samma sätt, är det viktigt att visualisera din tankeprocess genom att använda en tresteg modell.

  1. Räkna upp dina antaganden och beskriva den information som fick dig att komma fram till din slutsats.
  2. Gå sedan in mer i detalj hur du resonerat.
  3. Förklara effekterna eller resultatet av ditt resonemang.

Exempel, du vill ha kortare och effektivare möten. Börja med att konstatera att det tar lång tid att komma igång med Era möten och att det gör att mötena oftast blir längre än planerat. Förklara sedan att anledningen till att det tar lång tid att komma igång är att några deltagare släntrar in efter utsatt mötestid och ni tvingas repetera en del av det som sagts. Avsluta med att poängtera att om alla kom i tid slapp ni repetera saker och mötet kan avslutas snabbare.

Om du sedan vill få fram budskapet ordentligt be om feedback från mötesdeltagarna.  Be även dem att tänka högt när de ger sin synpunkt på idén. I vårt exempel kan någon svara:  ”Några av oss har ett möte i andra delen av huset precis innan, som brukar drar ut på tiden. Kanske vi ska flytta fram mötet för att undvika förseningarna? ”Genom att alla tänker högt under mötena kommer det vara lättare att följa de andras resonemang och färre missförstånd uppstår.

(Källa: Holly G. Green)

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)