Push eller pull – konsten att få balans på livet

Lever du ett push eller pull liv? Oavsett personlighet så har vi alla behov av balans mellan de båda. Detta är en favorit i repris, eftersom diskussionen ofta kommer upp när jag hjälper till att skapa produktivare arbetsplatser.

Vad menasmed Push och pull?

Push innebär att de flesta uppgifter du gör beror på externa önskemål. Din kund vill ha en snabb leverans av en reservdel, din kollega vill snabbt ha hjälp med att lösa ett problem, din chef vill ha in en rapport på måndag morgon.

Pull innebär att de flest uppgifter du utför är efter eget huvud och egen planering. Dessa uppgifter kan vara allt från att handlägga ärenden, tidsrapportering och fakturering till strategisk planering.

Lever du ett utpräglat push liv, känns det ofta som om du bara springer från den ena uppgiften till den andra och har sällan möjlighet att överblicka situationen.

Lever du ett typiskt pull liv, kan arbetslivet ibland bli lite ena handa, monotont och ensamt.

Genom att få möjlighet att både få push och pull uppgifter ger det push personen möjlighet att pusta ut och summera situationen och pull personen att få mer input och omväxling i sitt dagliga liv.

Jag jobbade för något år sedan med en kundtjänstavdelning, som hade ett typisk push arbetsliv med mycket kundkontakt och snabba kast från det ena ärendet till det andra. Dessutom hade de ofta lite mer komplexa ärenden som de sällan hann med. Genom att inför ett rullande schema där var och en jobbade 2 veckor direkt mot kunderna och 1 vecka med de mer komplexa ärendena. Så lyckades man få ner stressnivån på de anställda och dessutom få tid att fokusera på de komplexa ärenden som man inte hann med.

Hur kan du skapa dig ett balanserat push och pull liv?

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)