Inlägg

Stå fast! Vägra vår tids utvecklingstvång - Svend Brinkmann

Tänk om, tänk nytt

Hur ofta sker omorganisationer i olika verksamheter? Jag har funderat…