Tips för konstruktiv konflikthantering

Konflikter på jobbet (eller i resten av ditt liv)? Vill du ha några tips när det gäller att ta tag i dem?

Varsågod, här är ett sätt som du kan pröva:

1. Börja med att formulera problemet så neutralt som möjligt, utan värderingar. Tänk att du sätter en rubrik på problemet, som alla involverade kan vara överens om, till exempel: ”Vi har olika åsikter om hur många skopor kaffe som behövs för åtta koppar” eller ”Vi är inte överens om vad som ska ingå i rollen som mötessekreterare”.

Om ni kan vara överens om att det finns ett problem och vilket det problemet är, så blir det lättare att samarbeta för att lösa problemet. Nu är det ett gemensamt problem som ligger framför er, inte en fråga som ligger i vägen, mitt emellan er.

2. Bekräfta (normalisera) att det här är ett jobbigt problem, att det sliter på er att ha den här konflikten, att det är obehagligt och att ni helst skulle önska att ni slapp ta tag i den, eller vilka känslor som nu finns.

Genom att visa att det är helt rimligt att tycka att det är jobbigt att vara i konflikt så mildras de känslorna och det blir lättare att ta tag i frågan.

Obs: bekräfta, men förstora inte känslorna. Älta inte. Bara konstatera att det här inte är särskilt kul.

3. Använd er av bra mötesformer, goda samtal och demokrati (om det är tillämpligt). Gå inte runt problemet utan ta upp frågorna till diskussion och bestäm hur ni ska gå vidare.

4. Stå kvar vid besluten, även om det blir obehagligt. Håll överenskommelser. Påminn om dem när det behövs. Var den förändring du vill se, igen och igen och igen.

5. Förvänta dig motstånd. Ingen vill prata om konflikter och ingen vill egentligen ge upp någon enda procent av sitt sätt att se på saken. Det ÄR obehagligt att hantera konflikter, åtminstone för oss som är känsliga för stämningar och energin i ett rum. Det påverkar oss.

Så här är det: Det finns massor av metoder för att lösa eller hantera konflikter. Det viktiga är att du försöker. Hitta en allierad, prata igenom saken och bestäm er för att ta tjuren vid hornen (obs: det är konflikten som är tjuren, inte den du är arg på…).

Du hanterar konflikter genom att hantera dem. Det finns inget annat sätt. Lycka till!

Lisa Moraeus
Senaste inläggen av Lisa Moraeus (se alla)