Chef, manager och ledare

Det finns ett antal begrepp som används om chefer.  Manager, chef och ledare är några av dem.

Häromdagen träffade jag en kollega, som hade en helt annan syn på begreppen än jag har. Det var intressant att diskutera det. Särskilt som vi jobbar i samma bransch.
Ordet chef delade vi uppfattning om, det är en position som egentligen inte säger någonting mer än just det. En position.
Däremot var vi inte ense om manager/management. För min del betyder det manager en chef på hög nivå och management lutar följaktligen mer åt chefskap på högsta nivå- d v s ledningsgrupp.
Min kollega menade att manager är ett begrepp som hör hemma hos första linjens chefer – alltså chefer som jobbar operativt och tillsammans med dem de leder.

Och jo, det kanske är på det viset, även om jag inte har sett det så. När jag funderade vidare på det, kom jag att tänka på att det ju finns många som kallas för ”manager” utan att ha personalansvar. Men de är också placerade på en lägre nivå. Att kopiera engelska uttryck är ju inte helt ovanligt, även om jag i detta fall kan tycka att det egentligen bara gör att vi får ytterligare ett ord som vi inte har definierat. Frågan är bara om vi inte behöver vara överens om vilken innebörd ett engelskt ord ska få på svenska, för att undvika missförstånd?

När vi sedan kom att diskutera ledarbegreppet, var vi återigen inte helt ense om betydelsen.
Min kollega menade att ledarskap utövas på en strategisk nivå och en ledare har inte nödvändigtvis personalansvar. Det kändes märkligt eftersom i min begreppsvärld har ledare inte egentligen med chefskap att göra.  Ledare kan man vara utan att vara chef och är mer en beskrivning av ett förhållningssätt.  Man kan leda sig själv, en hund, ett barn men också en grupp människor som man är chef över.

Att inte vara helt överens om begrepps betydelse och innebörd är sällan problemet. Problem uppstår när man inte vet om det. Det händer ganska ofta tror jag att vi sitter i diskussioner och tror att vi talar om samma sak, fast vi i själva verket inte alls gör det. Och detta i sin tur kan skapa förvirring eller till och med konflikt.

Som någon uttryckte det: ”Kommunikation går alltid fel. Och om den går rätt, så går den ändå fel.”

 

Cecilia Sahlström
Senaste inläggen av Cecilia Sahlström (se alla)
2 Kommentarer
 1. Truls Hallin, Projektledare
  Truls Hallin, Projektledare says:

  Intressant Cecilia!

  Jag håller med dig om att ledarskap i grunden är ett förhållningssätt. För mig, en ambition som på något sätt innehåller en framåtrörelse, att flytta något från a till b. Däremot är management något helt annat i min begreppsvärld. Det är en icke framåtsträvande attityd som snarast handlar om förvaltning (lite cyniskt). Det är alltså ett mindre eftersträvansvärt förhållningssätt utifrån ett utvecklingsperspektiv.

  • Cecilia Sahlström
   Cecilia Sahlström says:

   Ja visst är det intressant, särskilt som det tycks – vilket din kommentar visar – som om begreppen har olika betydelse för oss alla. Att du ser management som en icke framåtsträvande attityd visar inte minst just på det. Jag tror att min kollega hade velat diskutera det med dig :)!

Kommentering är stängd.