Att vara del i ett större sammanhang

Jag flyttade ned till Lund för många år sedan nu. Det var ett stort steg att flytta  till en ort, där jag inte kände någon mer än min man. Jag arbetade i Malmö och lärde därför inte känna särskilt många nya människor i Lund. Jag insåg snart hur viktigt det är att tillhöra ett sammanhang, att vara en del av någonting större än en själv. Men jag upptäckte också hur svårt det är som vuxen att ta sig in i redan formerade grupper. Det går oftast bra i arbetslivet, men är ganska svårt i det privata. Särskilt där grupperna är starka och ”gamla”.

Vi är ju flockdjur. Och desto viktigare då att få tillhöra en flock – ett sammanhang. Det är dock inte alltid så, tänker jag, att man per automatik  tillhör ett sammanhang bara för att man befinner sig i en grupp. När man kommer till ett arbetslag som ny, tillhör man ju gruppen av yrkesmässiga skäl, men det kan ta ganska lång tid innan man blir accepterad av den grupp man har placerats i. I mer privata sammanhang kan det handla om att t ex ens partner har vänner sedan länge och därmed sin naturliga plats i den gruppen, medan man själv inte alls har det. Som ny blir man granskad, betraktad och vänd ut och in innan man kanske blir accepterad.
Nya medlemmar kan betyda fara för flockens sammanhållning eftersom det betyder ny struktur och ändrad dynamik. Därför håller man paniskt fast vid att flocken ska bestå i sin ursprungliga form. Hur  nu detta skulle ens skulle kunna vara möjligt.

I samma andetag kan man fråga sig vad det är som gör att vissa människor inte har det minsta problem med att ta in nya i ”flocken”, utan tvärtom verkligen välkomnar det.
Jag tror att det handlar om att våga inte bara rikta blicken från sig själv utan också lyfta blicken uppåt. Vad tillför de nya medlemmarna? Vad förlorar vi på att inte ta in nya medlemmar?
För alla människor är det svårt att bli utesluten. Det är stor skillnad på att vilja vara ensam och att bli utesluten. De allra flesta både behöver och vill vara del i ett större sammanhang, att få möjlighet att delta och bidra.
För min egen del, såsom egen företagare och därmed tämligen ensam, är nätverk ett otroligt gott substitut för ett arbetslag.
Så, känner du dig utan sammanhang finns det nätverk att bli medlem i. Är du intresserad av arbetslivsfrågor är du välkommen att bli medlem i Nätverk Arbetslivet. :)

 

 

Cecilia Sahlström
Senaste inläggen av Cecilia Sahlström (se alla)
2 Kommentarer
  1. Eva Jansén
    Eva Jansén says:

    Min erfarenhet är att de som accepterar nya medlemmar i ”flocken” är de som är trygga i sig själva och i gruppen och därmed är öppna för förändringar.

Kommentering är stängd.