Konsten att vara modig i chefskapet

Mod är en viktig ingrediens – kanske en av de viktigaste – i ledarskapet. Men för att vara modig måste man våga. Det är en konst i sig att sätta sig över sina rädslor och våga kliva ut i det okända, utanför sin komfortzon. Och visa mod.

Det innebär att vi måste bära mod för att våga ta beslut, våga vara öppna och tillitsfulla i vårt ledarskap. Det innebär också att vi måste våga erkänna misslyckanden, stå för dem, utvecklas av dem och för den delen att vi står emot när det blåser i svåra tider.
Mod är en funktion/resultatet som stärks varje gång det används genom modiga beteenden.  Det räcker liksom inte att gå omkring och känna mod i barm, det måste också ges uttryck i form av handling.
Hur många gånger står vi inte där efteråt och tänker ”jag borde ha agerat”. Men jag gjorde det inte. Vad var det som tog emot? Många gånger, är i alla fall min erfarenhet, handlar det om att vi inte vill hamna i konflikt, att vi inte vill vara utanför gemenskapen.
Men det kan också handla om brist på både självtillit och tillit till andra.

En av människans mest grundläggande behov är att tillhöra. Det är så vi som art har överlevt. Och den gång man sticker ut hakan, riskerar man att förlora sin tillhörighet – i gruppen, i gemenskapen.
Tror man i alla fall.

I själva verket är det nog alldeles tvärtom. Den som agerar med mod, den som törs stå upp och ut, kan förvisso förlora en del på kuppen. Men troligast är att det skapar respekt och erkänsla hos andra. Det handlar om att vara modig med varsam hand, att visa respekt mot andra i sitt mod. Då är modet som allra störst. Men det är viktigt att komma ihåg, att vi inte behöver eller kan vara älskade av alla!
Som chef och ledare är det i de flesta fall fruktbart att ha lust och vilja att utvecklas och att låta andra utvecklas. Att våga släppa på prestigen, att inse att jag som chef inte är expert på allt. Att andra i min omgivning, mina medarbetare, ofta sitter på expertisen. Att det jag ska vara expert på, är ledarskapet. Det är min uppgift.
Om jag som chef inte vågar släppa på prestigen och lita på mina medarbetare, får jag det arbetsamt. Och dessutom tvingas jag ju att kontrollera allt som mina medarbetare gör.  Skapar det utrymme för växande? Nej, det gör det ju inte. Det tror jag vi alla är överens om.

Jag fick frågan vad man gör om man inte är modig då. Ja, vad svarar jag på det? Ett svar kan vara att man då kanske inte ska vara chef. Men det tror jag inte egentligen – även om jag heller inte tror att alla passar som chef och ledare. Ett alternativt svar är att om man tar på sig rollen som chef, kommer ett antal krav med på köpet. Ett av dem är att ha personlig mognad. Den personliga mognaden kompenserar ofta för brist på mod. Av den enkla anledningen att den som känner sig själv väl och är mogen i sin personlighet också har modet att visa sina svagheter och be om hjälp. Til syvende og sidst äger inte alla människor mod, men alla kan öva sig på att bli modigare. Övning ger färdighet.

Det är en konst i sig att våga vara modig.

 

 

 

Cecilia Sahlström
Senaste inläggen av Cecilia Sahlström (se alla)